Personal tools
Menu

Navigation

Handlinger tilknyttet webside

Share |

EU-støtte til kombineret ventilationssystem

LS Control, der udvikler hardware og styringssoftware til ventilationsanlæg, har med vejledning fra TIPS-projektet modtaget fase 1-støtte via SMV-instrumentet under Horizon 2020.
Navn, kontaktperson
Telefonnummer, kontaktperson 23821419

Bevillingen tilfalder projektet SmartCOMBI, der har til formål at udvikle en modulær platform til beboelsesejendomme, som både kan benyttes til at styre boligopvarmning, brugsvandsopvarmning, klimakontrol, ventilation og eventuelle kombinationer af disse.

Moderne ”nulenergihuse” er kraftigt isolerede, hvilket medfører øget energieffektivitet men samtidig giver udfordringer for den indendørs luftkvalitet. Energikravene gør det vanskeligt at ventilere tilstrækkeligt, idet traditionel ventilation medfører varmetab og dermed skader husets energieffektivitet.

Denne udfordring adresserer LS Control med en innovativ modulær kontrolplatform baseret på selskabets ekspertise i kombination med højavanceret ventilationsteknologi, således at bygningens behov kan dækkes med den rette kombination af produkter.

Med et SmartCOMBI-baseret anlæg får husejere sænkede omkostninger ved både installation og drift, forbedret indeklima og bedre muligheder for at kontrollere omkostningerne gennem en webbaseret brugerflade. Samtidig kan producenter af ventilationsanlæg blandt andet drage fordel af en hurtigere vej til markedet, lavere tilpasningsomkostninger og konkurrencefordele som følge af den avancerede teknologi.

Banede vejen for støtte

Konsulentbureauet Innovayt har vejledt LS Control om Horizon 2020-ansøgningen som led i TIPS-projektet, der har til formål at fremme EU-støtte til innovative sjællandske virksomheder. Vejledningen er finansieret af Region Sjælland og formidles via CAPNOVA.

”Når man dagligt arbejder med produktudvikling og energioptimering, så bliver man ofte blind for de særlige fordele og gevinster, som vi lægger i et produkt – vi ser det jo som en selvfølge,” forklarer Per Nielsen, administrerende direktør i LS Control. ”Arbejdet med Innovayt har derfor været afgørende for at få disse ting tydeliggjort – selvfølgelig i kombination med deres erfaring og øje for, hvordan en sådan ansøgning skal formuleres.”

Med fase 1-bevillingen på 50.000 euro (ca. 370.000 kr.) skal LS Control nu gennemføre et feasibility-studie af teknologien. Dernæst kan virksomheden søge støtte til fase 2, der vedrører den egentlige udvikling, og hvor der kan søges op til 2,5 mio. euro.