Personal tools
Menu

Navigation

Handlinger tilknyttet webside

Share |

Europæiske millioner til innovative lasersystemer

Norlase i Roskilde har med vejledning fra TIPS-projektet fået støtte fra Eurostars til to store udviklingsprojekter.
Navn, kontaktperson
Telefonnummer, kontaktperson 23821419

Risø-virksomheden har siden stiftelsen i 2014 udviklet avancerede lasere, der blandt andet finder anvendelse inden for medicin og andre biovidenskaber. De to støttede projekter bygger videre på selskabets ekspertise med henblik på at udvide repertoiret af unikke laserteknologier.

Behandler trusler mod synet

Projektet ViDiLas er rettet mod udviklingen af en øjenlaser til behandling af blandt andet alders- og diabetesrelaterede øjensygdommene – de to væsentligste årsager til blindhed på globalt plan. Lidelserne kan behandles med laser, men dette afhænger i dag af store og meget dyre apparater. Det udgør en barriere for behandlingernes udbredelse, som ViDiLas-projektet søger at imødekomme.

”Målet med projektet er at kunne lave de her lasere til cirka halvdelen af, hvad de koster i dag,” fortæller Oliver Hvidt, medstifter og forretningsudvikler i Norlase. ”Samtidig er det langt mere kompakt, hvilket er ret vigtigt set fra øjenlægens synspunkt.”

Ved at få lasersystemerne ned på under den halve størrelse har ViDiLas særligt potentiale for mindre klinikker, der i høj grad skal prioritere valget af udstyr. Projektet er således især rettet mod internationale markeder som det amerikanske, hvor øjenbehandlinger overvejende udføres på små private klinikker.

ViDiLas-projektet udføres i samarbejde med en schweizisk producent af medicinaludstyr, en tysk diodeproducent samt forskere fra Ferdinand-Braun-Instituttet i Berlin.

Laserdiagnose ud af laboratoriet

Norlases andet støttede projekt bærer titlen GENESIS og fokuserer på diagnostik, som Norlase allerede i dag har erfaring med. Projektet er rettet mod den såkaldte titanium-safir-laserteknologi (Ti:S), hvis anvendelse til mikroskopi også gør det egnet til at tage billeder i meget høj kvalitet af eksempelvis øjnene.

Teknologien forudsætter imidlertid både avanceret udstyr og stor ekspertise, ligesom omkostningerne ved anskaffelse af udstyret er særdeles store. Konsekvensen er et uudnyttet potentiale ved teknologien til diagnostik på eksempelvis hospitaler.

”Fordi man skal bruge nogen relativt upålidelige og meget avancerede lasere som pumpekilde, er det som regel kun folk, der selv er vant til at beskæftige sig med lasere, som vil kaste sig ud i at bruge det,” forklarer Oliver Hvidt.

GENESIS-projektet skal således gøre lasersystemerne mindre, billigere og mere brugervenlige, og dermed arbejde mod at føre Ti:S-teknologien tættere på forskellige områder inden for life science. På langt sigt er håbet, at Ti:S-lasere kan bruges til point of care-diagnosticering på blandt andet hospitaler.

Norlase samarbejder i dette projekt med britiske M Squared Lasers, der er blandt verdens førende Ti:S laserproducenter, samt med forskere fra DTU Fotonik.

Støtte til millionprojekter

Norlase samarbejdede med konsulentbureauet Innovayt i forbindelse med begge projektansøgninger. Indledningsvis blev selskabet vejledt om støttemuligheder og -kriterier som led i TIPS-projektet, der finansieres af Region Sjælland og formidles af CAPNOVA. Her blev projekternes fokus præciseret og tilpasset de europæiske støttemuligheder.

”Vi endte faktisk med at ændre fokus, og et af projekterne blev drejet i en lidt anden retning,” siger Oliver Hvidt om den indledende screening.

Efterfølgende fortsatte Norlase samarbejdet med Innovayt og modtog rådgivning om selve ansøgningernes udformning, så de levede op til Eurostars-programmets krav og kriterier. Dette var ifølge Oliver Hvidt afgørende for, at projekterne i sidste ende modtog støtte.

”Vi ligger selv inde med den markedsmæssige og tekniske forståelse, men den tredje brik er jo forståelsen for de her typer projekter og rammerne omkring dem. Det er det, Innovayt kommer med. Så der har været rigtig god synergi,” forklarer han.

De to projekter har et samlet budget på over 3 mio. euro fordelt på projektpartnerne. Heraf modtager Norlase samlet omtrent en halv million euro. Virksomheden fremhæver dog især de netværksmæssige gevinster ved de to projekter:

”Millionerne er jo rare, men det er ikke målet i sig selv. Det er noget, der gør os i stand til at arbejde sammen med vores kunder og komme tættere på noget, som skaber værdi for dem,” afslutter Oliver Hvidt.