Personal tools
Menu

Navigation

Handlinger tilknyttet webside

Share |

Nyheder

Alle nyheder

Ansøgningsrunde for EU-midler til transportinfrastruktur

Europa-Kommissionen har den 13. oktober 2016 opslået den tredje ansøgningsrunde inden for transportdelen af EU's infrastrukturfond, Connecting Europe Facility (CEF). Fonden støtter udbygningen af det transeuropæiske transportnet (TEN-T).

Læs mere

Europæiske millioner til innovative lasersystemer

Norlase i Roskilde har med vejledning fra TIPS-projektet fået støtte fra Eurostars til to store udviklingsprojekter.

Læs mere

EU-støtte til kombineret ventilationssystem

LS Control, der udvikler hardware og styringssoftware til ventilationsanlæg, har med vejledning fra TIPS-projektet modtaget fase 1-støtte via SMV-instrumentet under Horizon 2020.

Læs mere

Fortsat høj succesrate i Eurostars

Fortsat høj succesrate i Eurostars

Den danske deltagelse i Eurostars-projekter er stigende, og den overordnede succesrate for alle medlemslande var på over 30 procent i 2015. Det viser årsrapporten for programmet, der støtter udviklingsprojekter i små og mellemstore virksomheder på tværs af grænser. Næste frist er 15. september 2016.

Læs mere

EU-DK-Hjemtag – ny mulighed for at skabe flere succesfulde ansøgninger til Horizon 2020

Fra den 2. maj 2016 kan både offentlige og private rådgivere søge om tilskud til at gennemføre informationsaktiviteter om Horizon 2020-programmet.

Læs mere

Danske virksomheder er gode til at få innovationsstøtte fra EU

Blandt de 20 lande, som modtager flest midler fra Horizon 2020, er Danmark det land, der modtager næst flest midler per indbygger fra EU’s forsknings- og innovationsprogram. Især små og mellemstore virksomheder er gode til at få støtte fra programmet til innovative virksomheder.

Læs mere

Fynske kulfiberbåde søsættes med EU-støtte

Fynske kulfiberbåde søsættes med EU-støtte

Tuco Marine Group har netop fået støtte fra EU til at lancere en serie af lette, hurtige og miljøvenlige erhvervsbåde. Virksomheden, der har specialiseret sig i arbejde med kulfiber, forventer at tredoble omsætningen på to år.

Læs mere

Nu kan man igen søge tilskud fra EUopSTART

Fra den 4. april 2016 kan offentlige og private forskningsinstitutioner igen indsende ansøgninger til EUopSTART, der yder tilskud til at udarbejde Horizon 2020-ansøgninger. Som noget nyt kan man indsende ansøgninger løbende, og der er tre cut off- datoer i 2016. Det første cut off er den 13. maj.

Læs mere

Cases på kommunale Horizon 2020-projekter

​Læs om fire kommuners erfaringer med Horizon 2020-projekter

Læs mere

Interaktivt kort: Hvad hitter i H2020

I det seneste nummer af EU-Information stilles der skarpt på de danske regioner og hvad der hitter i H2020. Flyt markøren over kortet og læs, lyt samt se dig klogere på de fem casehistorier fra magasinet.

Læs mere

Om EuroCenter og EU-DK Support i Berlinske Tidendes tillæg 'Forskning og Innovation'

Om EuroCenter og EU-DK Support i Berlinske Tidendes tillæg 'Forskning og Innovation'

Med Horizon 2020 stiller EU næsten 560 milliarder kroner til rådighed i organisationens hidtil største program inden for forskning og innovation. EuroCenter og netværket EU-DK Support hjælper danske aktører på området med at komme i betragtning til de mange penge.

Læs mere

Nyt EU-Information på gaden nu

Magasinet sætter fokus på regionerne i Horizon 2020. Læs hvad der hitter i de fem regioner, og mød nogle af personerne bag de regionale hjemtagstal. Læs interview med 'uddeler' og modtager af ERC-midler til frontforskning og få indblik i etik og impact fra stamcelleforsker og videnskabsformidler.

Læs mere

64 mio. kr. i EU-støtte til dansk kulturliv

Dansk kulturliv og de kreative erhverv er gode til at få kulturpenge fra EU. EU’s kulturstøtteprogram, Creative Europe, gav i 2015 64 mio. kr. til danske kulturelle virksomheder og organisationer. Det er 27 mio. kr. mere end i 2014 – en stigning på 40 pct. Det flotte resultat skyldes, at Danmark har hentet større bevillinger hjem fra både Kultur- og MEDIA-delen af programmet.

Læs mere

Infografik over Danmarks hjemtag ved Horizon 2020

En infografik over Danmarks hidtidige deltagelse i Horizon 2020. Udarbejdet ud fra de seneste tal fra November 2015.

Læs mere

Millionstøtte fra EU til danske tv-programmer

Millionstøtte fra EU til danske tv-programmer

Resultatet for den seneste runde af ansøgninger til Creative Europe's støtte til produktionen af tv-programmer er blevet offentliggjort. Ud af et samlet støttebeløb på lige over 7 mio. EUR gik imponerende 1.2 mio. EUR til danske projekter.

Læs mere

Forskere har stort udbytte af at deltage i EU’s forskningsprogrammer

Forskere, institutioner, virksomheder og myndigheder henter hvert år mere end en milliard kroner fra EU’s forsknings- og innovationsprogrammer til Danmark. En ny analyse giver svar på, hvad deltagerne har fået ud af de europæisk finansierede forskningsprojekter.

Læs mere

16 mio. kr. fra Creative Europe til danske projekter

16 mio. kr. fra Creative Europe til danske projekter

Over sommeren har Europa-Kommissionen offentliggjort støtteresultaterne for Slate Funding, TV Programming og Audience Development – 16 mio. kr. er gået til danske selskaber og projekter.

Læs mere

Flot resultat for EU-støtte til danske computerspil

Flot resultat for EU-støtte til danske computerspil

EU har netop offentliggjort resultaterne for 2015-ansøgninger for computerspil. I alt 31 europæiske spilvirksomheder har fået støtte, af disse er de fire fra Danmark.

Læs mere

Så er det nye EU-Information på gaden

Hvad får danske virksomheder, forskningsinstitutioner, GTS’er m.fl. ud af at deltage i Horizon 2020 projekter? Hvad har vi lært og hvad gør nogle af dem, som det går godt for? Vi fortsætter også vores føljeton om kønsaspekter i forskning i et interview med kønsforsker Hilda Rømer Christensen fra KU.

Læs mere

EU-bevilling anerkender CBS' samfunds-videnskabelige forskning

Det fulde overblik over bevillinger i første runde af Horizon 2020- programmet ”Europe in a Changing World” er blevet offentliggjort. CBS har udmærket sig ved at hente halvdelen af det danske hjemtag.

Læs mere

Nyt nummer af EU-Information er på gaden

Hvordan tydeliggør man i en ansøgning til Horizon 2020, at man indtænker kønsaspektet i sin forskning og innovation? Magasinet EU-Information sætter spot på Sex & Gender i Horizon 2020. Læs også Uddannelses- og Forskningsministerens bud på, hvordan vi når hjemtaget i Horizon 2020.

Læs mere

Sådan håndterer du køn i Horizon 2020

Køn er et af de mange tværgående temaer i Horizon 2020, som ansøgere skal være opmærksomme på. Det handler dog ikke blot om at involvere flere kvinder i forskningsprojekter og opnå en kvantitativ kønsbalance. Det handler i lige så høj grad om at indtænke kønsaspektet i forskningen eller innovationen.

Læs mere

Forstå Horizon 2020 på fem minutter

Nye film om Horizon 2020 giver en introduktion til EU's program for forskning og innovation og guider rundt på Europa-Kommissionens webportal Participant Portal. Se filmene, del dem i dit netværk, og fortæl os, hvilke emner vi kan formidle i de næste film. Det tager kun fem minutter.

Læs mere

Her er to spritnye innovative sjællandske EU-sundhedsprojekter

To ansøgninger ud af de syv, som sjællandske sundhedsaktører var med til at indsende under Horizon 2020 første ansøgningsrunde sidste forår, er netop blevet godkendt til støtte af Europa-Kommissionen. Det ene projekt skal gøre Region Sjælland bedre til at købe innovativ sundheds-it, det andet skal indrette ambulancer, så de også kan behandle patienterne.

Læs mere

Oscar til den EU-støttede IDA

På Oscar-natten søndag 22. februar 2015 faldt endnu en prisværdig anerkendelse ned i hatten på den polsk/danske co-producerede film IDA. Filmen har fået støtte fra EU-programmet Creative Europe MEDIA.

Læs mere

Danske Horizon-projekter bryder mediemuren

El-færger, nedbrydelige fiberflasker og isolering af huse. Her er en samling af historier om nogle af de første Horizon 2020-projekter med dansk deltagelse.

Læs mere

Nyt opslag under Et Kreativt Europa

Europæiske filmdistributører kan søge om støtte til at distribuere nyere, ikke nationale, europæiske biograffilm fra de lande, der er tilsluttet Media-delprogrammet under Creative Europe.

Læs mere

EU-milliarder klar til danske smv'er

EU har netop åbnet en pulje på 187 mia. kr. til små og mellemstore virksomheder i hele EU. Danske virksomheder kan også få del i pengene. Men det kræver, at danske banker og venturefonde vil påtage sig en rolle som formidlere af EU-pengene. Og de har travlt, for pengene fordeles efter først-til-mølle.

Læs mere

Stor ansøgningsrunde for EU-midler til transportinfrastruktur

Europa-Kommissionen har opslået den første ansøgningsrunde inden for transportdelen af EU's nye infrastrukturfond, Connecting Europe Facility (CEF).

Læs mere

Et Kreativt Europa støtter europæisk kultur

Et Kreativt Europa er EU’s nye 7-årige rammeprogram for kulturstøtte. Kommissionen har netop uddelt midler fra de første ansøgningsrunder og kulturelle og audiovisuelle samarbejder på tværs af Europa nyder godt af støtte fra EU. De danske film, som vi har set i Oscar-opløbet de seneste år, er ingen undtagelse.

Læs mere