Informationsmøde om Horizon 2020

Indbydelse til Horizon 2020 informationsmøde 13/3 2014 - målrettet bornholmske virksomheder.

  • Dato og tid

    13/03 2014 kl. 13:00 - 15:00
  • Sted

    Mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne
  • Kontaktperson

    Europe Direct Bornholm i samarbejde med Business Center Bornholm og Væksthus Hovedstadsregionen
  • Læs mere

Informationsmøde om Horizon 2020

Indbydelse til Horizon 2020 informationsmøde 13/3 2014 - målrettet bornholmske virksomheder.

I perioden 2014-2020 har EU via programmet Horizon 2020 afsat ca. 520 mia. kr. til fremme af forskning, innovation og teknologisk udvikling.

En stor del af disse støttemidler er målrettet private virksomheder, der ønsker at udvikle sig, udvikle nye produkter og er åben for at indgå i internationale partnerskaber.
 
Støtten kan gå til industrielt lederskab, innovation og kan være indenfor områder som f.eks. sundhed, bioøkonomi, fødevarer, energi, transport, klima og miljø.
 
Velkommen til at høre nærmere om din virksomheds muligheder i Horizon 2020
 
Anne Mette Mikkelsen fra forsknings- og Innovationsstyrelsens Eurocenter vil præsentere Horizon 2020 programmet, med særlig fokus på private virksomheders muligheder for at deltage i programmet.
 
Projektleder Maja Felicia Bendtsen fra Østkraft vil orientere om erfaringerne med Ecogrid-projektet, der er medfinansieret af Horizon 2020-programmets forgænger, EU’s 7. forskningsrammeprogram.
Der vil også kort blive orienteret om andre EU programmer, der rummer støttemuligheder for private virksomheder.
 
Tilmelding senest mandag 10. februar 2014 til europedirect@brk.dk
 
 
Arrangører: Europe Direct Bornholm i samarbejde med Business Center Bornholm og Væksthus Hovedstadsregionen

EuroCenter - Styrelsen for Forskning og Uddannelse      Bredgade 40      1260 København K      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk