Informationsmøde om JTI Bio-Based Industries

JTI Bio-based Industries (JTI BBI) er et nyt offentligt-privat partnerskab etableret under Horizon 2020. Partnerskabet har fokus på bioøkonomi og omstillingen til det biobaserede samfund. Styrelsen for Forskning og Innovation, Aalborg Universitet og INBIOM holder infomøde i København.

 • Dato og tid

  27/04 2015 kl. 10:00 - 14:00
 • Sted

  Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.
 • Kontaktperson

  Ulrik Kjølsen Olsen, EuroCenter, Stylrelsen for Forskning og Innovation
 • Telefonnummer

  72318281
 • Læs mere

Informationsmøde om JTI Bio-Based Industries

JTI Bio-based Industries (JTI BBI) er et nyt offentligt-privat partnerskab etableret under Horizon 2020. Partnerskabet har fokus på bioøkonomi og omstillingen til det biobaserede samfund. Styrelsen for Forskning og Innovation, Aalborg Universitet og INBIOM holder infomøde i København.

 Opslaget til JTI Bio-Based Industries i 2015 forventes at få et samlet budget på ca. 600 mio. euro. Det offentliggøres i slutningen af april 2015, og der vil være ansøgningsfrist til projekter i september 2015.

På informationsmødet stiller vi skarpt på universiteters, GTS-institutters, virksomheders (herunder SMV'ers) og øvrige aktørers konkrete muligheder for at ansøge om finansiering.

Informationsmødet finder sted mandag den 27. april 2015 kl. 10:00-14:00 (registrering og kaffe fra kl. 9:30)

Tilmelding

Arrangementet er åbent for alle og det er gratis at deltage.

Tilmeld dig senest 17. april 2015.

Program
Velkomst og "setting the scene" 
v/Lene Lange, professor, AAU, og medlem af JTI BBI Scientific Committee
Visionen med JTI BBI 
v/Anders Lyngaa Kristoffersen, Manager, Public Affairs, Novozymes og Thomas Nagy, Executive Vice President, Novozymes, og medlem af JTI BBI Governing Board
Frokost
Det danske potentiale i JTI BBI
v/Niels Gøtke, kontorchef, Styrelsen for Forsknings og Innovation og næstformand for JTI BBI States' Representatives Group
Søg finansiering af biobaserede projekter. Hvad er mulighederne i 2015, og hvordan kommer man med og finder partnere? 
v/Ulrik Kjølsen Olsen, National Contact Point, Styrelsen for Forskning og Innovation, og Anders Skeem, Enterprise Europe Network samt repræsentant fra industrien
Hvordan kommer man med i et JTI BBI-projekt som SMV?
v/NN
Next steps, herunder info om øvrige initiativer samt Open Info Day i Bruxelles. 
v/Ulrik Kjølsen Olsen, National Contact Point, Styrelsen for Forskning og Innovation

Programmet slutter kl. 14:00.

Efterfølgende vil der være mulighed for at netværke og  stille opfølgende spørgsmål til Ulrik Kjølsen Olsen. Anders Skeem, Enterprise Europe Network (EEN), vil også stå til rådighed for spørgsmål om partnersøgning.

Om JTI Bio-Based Industries

Partnerskabet har til formål at understøtte overgangen til en mere ressourceeffektiv og bæredygtig biobaseret økonomi. Desuden skal programmet bidrage til øget vækst og beskæftigelse, særligt i landdistrikter, samtidig med at der spares ressourcer og omkostningerne for miljøet mindskes.

JTI Bio-based Industries yder tilskud til forsknings- og innovationsprojekter, demonstrationsprojekter samt flagskibsinitiativer med deltagelse af videninstitutioner og virksomheder (herunder SMV'er).

Programmet har et samlet budget på omkring 3,7 mia. euro for perioden 2014-2020 og er finansieret af Europa-Kommissionen og Bio-Based Industries Consortium (BIC), som bl.a. tæller danske danske Novozymes og DONG Energy.

EuroCenter - Styrelsen for Forskning og Uddannelse      Bredgade 40      1260 København K      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk