Hvilke muligheder har din virksomhed for at få innovative ideer og indførelse af ny teknologi finansieret af EU midler

Med støtte fra Horizon 2020 kan danske virksomheder- små som store- gennemføre forsknings- og udviklingsprojekter inden for mange områder uanset branche og teknologiniveau. Det er således ikke kun for højteknologiske virksomheder det kan få en hjælpende hånd til videre udvikling men også den mere traditionelle produktionsvirksomhed.

 • Dato og tid

  15/06 2016 kl. 07:45 - 10:00
 • Sted

  Lysbjergvej 6, 6500 Vojens
 • Kontaktperson

  Lene Nielsen
 • Telefonnummer

  21545054

Hvilke muligheder har din virksomhed for at få innovative ideer og indførelse af ny teknologi finansieret af EU midler

Med støtte fra Horizon 2020 kan danske virksomheder- små som store- gennemføre forsknings- og udviklingsprojekter inden for mange områder uanset branche og teknologiniveau. Det er således ikke kun for højteknologiske virksomheder det kan få en hjælpende hånd til videre udvikling men også den mere traditionelle produktionsvirksomhed.

Program

7.45 - 8.00: Registrering og morgenkaffe m. rundstykker

8.00 - 8.10: Velkomst v. Jan Hyldal, Haderslev Erhvervsråd

8.10 - 8.35: Introduktion til Horizon 2020 – med fokus på muligheder for SMVer v/Marlis Erichsen, fuldmægtig EuroCenter, Styrelsen for Forskning og Innovation.Få et overblik over delprogrammerne i Horizon 2020 og få mere at vide om mulighederne for SMVer. De ligger både i de større forskningsprojekter og i de særlige virkemidler SMV- instrumentet og Fast Track to Innovation.

8.35 - 9.00: Introduktion til South Denmark European Office v. Nathalie Godthaab , South Denmark European Office // Enterprise Europe Network Det Syddanske EU-Kontor kan hjælpe din virksomhed med at afklare muligheden for deltagelse i EU projekter og vejleder også i selve ansøgningsprocessen Det Syddanske EU kontor er desuden værtsorganisation i Region Syddanmark for Enterprise Europe Network –Verdens største b2b-netværk, der giver SMV’er gratis hjælp til at finde partnere, projekter og teknologier i udlandet.

9.00 - 9.15: DAMRC og Horizon 2020 v. Charlotte Ilvig Hvordan kan DAMRC hjælpe din virksomhed fra ide til projektrealisering.

9.15-9.40: Erfaringer fra Horizon2020 v. virksomheden Blue Ocean Robotics

9.40 -10.00: Dialog og afrunding

Tilmelding

Tilmelding skal ske til Lene Nielsen, DAMRC på - sidste frist for tilmelding er den 2. juni 2016.

EuroCenter - Styrelsen for Forskning og Uddannelse      Bredgade 40      1260 København K      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk