Greater Copenhagen Cluster Summit 2017

For første gang samles klynger i Greater Copenhagen for at udvikle nye samarbejdsprojekter og modeller. Greater Copenhagen Cluster Summit 2017 hedder initiativet, der finder sted 7. april.

Greater Copenhagen Cluster Summit 2017

For første gang samles klynger i Greater Copenhagen for at udvikle nye samarbejdsprojekter og modeller. Greater Copenhagen Cluster Summit 2017 hedder initiativet, der finder sted 7. april.

På Københavns Rådhus vil overborgmester Frank Jensen sætte rammen for dagen, der giver mulighed for at hente erfaringer fra andre klyngesamarbejder, få information om forskellige fundingmuligheder nationalt og internationalt samt at indgå i mindre arbejdsgrupper for at afklare og udvikle samarbejde.

Til Greater Copenhagen Cluster Summit kan du blandt andet:

  • Mødes med andre klynger i Greater Copenhagen
  • Udvikle nye klyngeprojekter og samarbejder i Greater Copenhagen.
  • Få tips og tricks til hvordan I kan finansiere jeres næste Greater Copenhagen aktiviteter
  • Deltage ved book release: “A Little book about EU funding for clusters”.
  • Møde organisationer i Greater Copenhagen, der støtter klynger (fx Enterprise Europe Network, EU-kontorer, Regioner mfl).

Tilmelding

Kontakt Kaspar Nielsen på: tlf. 5094 3335 eller kan@clusterexcellencedenmark.dk

Arrangører

Det er Greater Copenhagen, Københavns Kommune og Cluster Excellence Denmark, der i samarbejde med Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Skåne, Væksthus Hovedstaden og Enterprise Europe Network står bag arrangementet.

EuroCenter - Styrelsen for Forskning og Uddannelse      Bredgade 40      1260 København K      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk