• Informationsmøde om projektfinansieringsmuligheder via Horizon 2020 / Bio-based Industries
 • 2017-12-14T12:30:00+01:00
 • 2017-12-14T16:00:00+01:00
 • Med støtte fra Horizon 2020 kan danske virksomheder og vidensinstitutioner gennemføre internationale forsknings- og udviklingsprojekter indenfor blandt andet fødevarer, bioenergi og bioøkonomi med mere. Mulighederne er til stede for såvel små som store virksomheder uanset branche og teknologiniveau. Vi informerer om de nye Horizon 2020 arbejdsprogrammer for perioden 2018-2020 samt Bio-Based Industries arbejdsprogrammet for 2018 og vejleder omkring deltagelse i programmerne.

Informationsmøde om projektfinansieringsmuligheder via Horizon 2020 / Bio-based Industries

Med støtte fra Horizon 2020 kan danske virksomheder og vidensinstitutioner gennemføre internationale forsknings- og udviklingsprojekter indenfor blandt andet fødevarer, bioenergi og bioøkonomi med mere. Mulighederne er til stede for såvel små som store virksomheder uanset branche og teknologiniveau. Vi informerer om de nye Horizon 2020 arbejdsprogrammer for perioden 2018-2020 samt Bio-Based Industries arbejdsprogrammet for 2018 og vejleder omkring deltagelse i programmerne.

 • h Informations­møde
 • Dato og tid

  14/12 2017 kl. 12:30 - 16:00
 • Sted

  Koldkærgård Hotel & Konferencecenter Agro Food Park 10 8200 Aarhus N
 • Kontaktperson

  Kell Andersen
 • Telefonnummer

  +45 5190 2550
 • Læs mere

Informationsmøde om projektfinansieringsmuligheder via Horizon 2020 / Bio-based Industries

Med støtte fra Horizon 2020 kan danske virksomheder og vidensinstitutioner gennemføre internationale forsknings- og udviklingsprojekter indenfor blandt andet fødevarer, bioenergi og bioøkonomi med mere. Mulighederne er til stede for såvel små som store virksomheder uanset branche og teknologiniveau. Vi informerer om de nye Horizon 2020 arbejdsprogrammer for perioden 2018-2020 samt Bio-Based Industries arbejdsprogrammet for 2018 og vejleder omkring deltagelse i programmerne.

Målgruppen

Målgruppen er danske virksomheder (små, mellem og store), offentlige aktører (kommuner og regioner) samt vidensinstitutioner (universiteter og GTS) som har interesse for internationalt samarbejde.

Indhold

Vi sætter bl.a. fokus på mulighederne for virksomheder og videns-institutioner herunder:
- Relevante calls/topics, funding, regler og krav til ansøgningen
- Hvordan kommer du med i konsortier – opbygning af nye konsortier, samt muligheder for at blive inddraget i konsortier, der allerede er under opbygning.

Program

Kl.                           
12.30-13.00 Registrering, kaffe, sandwich og networking
13.00-13.10 Velkommen og introduktion
v/ Kell Andersen, Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse
13.10-14.10

Societal challenges 2, 3 og 5 samt fundingmuligheder, der er øremærket til SMV’er
v/ Stefanie B. Jørgensen og Tina G. Sander, EuroCenter/Styrelsen for Forskning og Uddannelse

- Societal challenge 2 - Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy – med fokus på “Sustainable Food Security”, “Blue Growth” og “Rural Renaissance”

- Societal challenge 3 - Secure, clean and efficient energy – med fokus på bioenergi

- Societal challenge 5 - Climate action, environment, resource efficiency and raw materials – med fokus på klima og miljø

- EU’s nye tilbud til virksomheder: European Innovation Council (EIC), herunder SMV-instrumentet og Fast Track to Innovation

14.25-14.45 Kaffepause og networking
14.45-15.00 Bio-Based Industries (BBI) - med fokus på nye regler samt 2018 arbejdsprogrammet med ansøgningsfrist september 2018
v/ Kell Andersen, Agro Business Park/INBIOM
15.00-15.20 Matchmakingmuligheder via Enterprise Europe Network – med fokus på identifikation af rette partnere til konsortium og inddragelse i eksisterende konsortier
v/Anders Skeem, Agro Business Park/Enterprise Europe Network
15.20-16.00 Afsluttende networking samt individuel sparring og vejledning

Deltagelse er gratis, men tilmelding obligatorisk. Mere information og tilmelding via 'Læs mere' i venstre side.

EuroCenter - Styrelsen for Forskning og Uddannelse      Bredgade 40      1260 København K      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk