Workshop: Flere midtjyske iværksættervirksomheder i Horizon 2020

Nu skal der sættes særligt fokus på, hvad midtjyske iværksættere kan få ud af EU. Derfor inviterer Central Denmark EU Office, i samarbejde med Væksthus Midtjylland samt Herning og Ikast-Brande Erhvervsråd, til workshop om de mange muligheder for EU-støtte til iværksættervirksomheder. Workshoppen finder sted den 26. april 2017, kl. 14-16, i Herning.

 • h Workshop
 • Dato og tid

  26/04 2017 kl. 14:00 - 16:00
 • Sted

  Herning og Ikast-Brande Erhvervsråd, Birk Centerpark 40, 7400 Herning.
 • Kontaktperson

  Tine Lai Andersen
 • Telefonnummer

  6051 0180
 • Læs mere

Workshop: Flere midtjyske iværksættervirksomheder i Horizon 2020

Nu skal der sættes særligt fokus på, hvad midtjyske iværksættere kan få ud af EU. Derfor inviterer Central Denmark EU Office, i samarbejde med Væksthus Midtjylland samt Herning og Ikast-Brande Erhvervsråd, til workshop om de mange muligheder for EU-støtte til iværksættervirksomheder. Workshoppen finder sted den 26. april 2017, kl. 14-16, i Herning.

Formål

Formålet med workshoppen er at give information omkring EU's programmer og om, hvilke kriterier en virksomhed skal opfylde for at opnå EU-støtte. Central Denmark EU Office's egen erhvervskonsulent, Sarah Eline Hansen, vil således stå for et oplæg om iværksættervirksomhedernes muligheder i særligt EU’s Horizon 2020-program, mens Væksthus Midtjylland vil fortælle om, hvordan den enkelte iværksættervirksomhed kan få hjælp med kommercialisering af opfindelser og nye forretningskoncepter.

Individuel rådgivning

Der vil også, efter workshoppens afslutning, være mulighed for en individuel vurdering, hvor eksperter på området vil vurdere mulighederne for, om den enkelte iværksættervirksomheds innovative idé matcher EU’s programmer og dermed har mulighed for at opnå EU-støtte.


Tilmelding

Kunne du tænke dig at være med til workshoppen i Herning, så tøv ikke med at tilmelde dig ved at sende en mail til Tine Lai Andersen på: tla@centraldenmark.eu


Partnerskab med Væksthus Midtjylland

Det nye initiativ med fokus på iværksættere vil, som det også fremgår herover, ske i partnerskab med Væksthus Midtjylland ved at tilpasse, markedsføre og samtænke eksisterende ordninger til målgruppen. Væksthus Midtjylland har allerede et eksisterende program for iværksætteri, som er et rådgivningsprogram for nye/unge virksomheder, samt finansieringsmuligheder til ansøgningsskrivning til EUs programmer. Det er således oplagt at fokusere og samtænke disse ordninger med de ordninger, som Central Denmark EU Office allerede tilbyder eksempelvist SMV’er.

EuroCenter - Styrelsen for Forskning og Uddannelse      Bredgade 40      1260 København K      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk