Voksenuddannelse og folkeoplysning: Få hjælp til din ansøgning om tilskud fra Erasmus+ til et strategisk partnerskabsprojekt

Har du planer om at søge tilskud fra Erasmus+ til et strategisk partnerskabsprojekt inden for voksenuddannelsesområdet i 2018? Så kan du med fordel deltage på vores skriveseminar, hvor vi guider dig igennem ansøgningsprocessen og giver hjælp til ansøgningsskemaet.

 • h Workshop
 • Dato og tid

  06/02 2018 kl. 10:00 - 15:00
 • Sted

  Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte Bredgade 43 1260 København K Lokale A+B
 • Kontaktperson

  Johanne Toft-Petersen
 • Telefonnummer

  7231 8905
 • Læs mere

Voksenuddannelse og folkeoplysning: Få hjælp til din ansøgning om tilskud fra Erasmus+ til et strategisk partnerskabsprojekt

Har du planer om at søge tilskud fra Erasmus+ til et strategisk partnerskabsprojekt inden for voksenuddannelsesområdet i 2018? Så kan du med fordel deltage på vores skriveseminar, hvor vi guider dig igennem ansøgningsprocessen og giver hjælp til ansøgningsskemaet.

Forbered din ansøgning og bliv klar til ansøgningsfristen

Den 21. marts 2018 kl. 12:00 er der ansøgningsfrist til strategiske partnerskabsprojekter. Har din institution eller organisation planer om at søge om tilskud til internationale projektsamarbejder gennem Erasmus+, kan du med fordel deltage på skriveseminaret og blive guidet igennem ansøgningsprocessen og ansøgningsskemaet samt få gode råd til, hvordan du skriver en succesfuld ansøgning.

Hvem henvender skriveseminaret sig til?

Skriveseminaret er målrettet kommende ansøgere, som planlægger at indsende en ansøgning om tilskud i 2018 til Erasmus+: Strategiske partnerskaber (Key Action 2).

Arrangementet er målrettet institutioner og organisationer, der arbejder inden for voksenuddannelsesområdet, herunder formel, uformel og ikke-formel voksenundervisning.

Hvad får du ud af at deltage i skriveseminaret?

Vi giver dig et overblik over ansøgningsprocessen, herunder hvilke formelle krav, der skal være på plads inden ansøgningstidspunktet, og du vil blive guidet igennem ansøgningsskemaet trin for trin. Derudover vil du høre mere om programmets prioriteter inden for voksenuddannelsesområdet og hvilke vurderingskriterier, der ligger til grund for bedømmelsen af din ansøgning.

Ved seminarets afslutning vil du være godt klædt på til at arbejde videre med din ansøgning, så du er klar til at indsende den online inden ansøgningsfristens udløb.

Program for dagen

Foreløbigt program - der tages forbehold for justeringer.

10.00-10.30 Morgenkaffe og besvarelse af spørgsmål 
10.30-12.00

Sådan kommer du i gang med skriveprocessen

Prioriteter og kriterier i Erasmus+ Strategiske partnerskaber (KA2)

 12.00-12.45  Frokost
 12.45-15.00  Ansøgningsskemaet trin for trin inkl. kaffepause

Tilmelding

Sidste frist for tilmelding er den 2. februar 2018.

EuroCenter - Styrelsen for Forskning og Uddannelse      Bredgade 40      1260 København K      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk