Webinar: Open access til forskningsdata i Horizon 2020

En åben og nem adgang til forskningsdata er i dag et fast princip i Horizon 2020. Vi gennemgår EU’s FAIR-principper for datastyring og forskningsdata og kommer nærmere ind på, hvordan disse aspekter adresseres i Horizon 2020-ansøgninger.

  • h Webinar
  • Dato og tid

    14/06 2019 kl. 14:00 - 14:30
  • Kontaktperson

    Stefanie Bondy Jørgensen
  • Læs mere

Webinar: Open access til forskningsdata i Horizon 2020

En åben og nem adgang til forskningsdata er i dag et fast princip i Horizon 2020. Vi gennemgår EU’s FAIR-principper for datastyring og forskningsdata og kommer nærmere ind på, hvordan disse aspekter adresseres i Horizon 2020-ansøgninger.

Horizon 2020-ansøgere skal som udgangspunkt gøre al data, der genereres i forbindelse med et projekt, åbent og nemt tilgængelig i henhold til principperne om open access og FAIR data.

Hvad er ræsonnementet bag dette tiltag? Hvad vil det sige at gøre data tilgængelig, og hvordan gør man? Hvornår er man omfattet af disse principper, og hvornår er man undtaget? Da open acces for data stadig er i pilotfasen, er der visse ting, som endnu ikke ligger fast. Men vi håber, at du kan få et indblik ved at lytte med, når vi afholder webinar om open access til forskningsdata

Indhold

Da alle projekter som udgangspunkt deltager i Open Access to Research Data-piloten, er webinaret relevant for alle Horizon 2020-ansøgere.

Vi giver et indblik i, hvad Open Access og FAIR data går ud på, hvordan Open Access konkret indgår i evalueringsprocessen for Horizon-projekter, og hvordan disse principper spiller sammen med de hensyn til IP/patent, man som ansøger eventuelt måtte have.

Målgruppe

EU-Rådgivere, forskere, virksomheder mfl.

Sprog

Webinaret afholdes på dansk.

Arrangør

EuroCenter i Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

EuroCenter - Styrelsen for Forskning og Uddannelse      Bredgade 40      1260 København K      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk