Nyheder

Alle nyheder
Nye indkaldelser til Interreg

The Interreg Europe monitoring committee har godkendt den 3. indkaldelse til Interreg Europe programmet og til Interreg Baltic Rea Region programmet. Samtidig er forberedelsesfasen til den 4. indkaldelse til Interreg North Sea Region programmet begyndt.

Ansøgningsrunde for EU-midler til transportinfrastruktur

Europa-Kommissionen har den 13. oktober 2016 opslået den tredje ansøgningsrunde inden for transportdelen af EU's infrastrukturfond, Connecting Europe Facility (CEF). Fonden støtter udbygningen af det transeuropæiske transportnet (TEN-T).

EU-støtte til kombineret ventilationssystem

LS Control, der udvikler hardware og styringssoftware til ventilationsanlæg, har med vejledning fra TIPS-projektet modtaget fase 1-støtte via SMV-instrumentet under Horizon 2020.

Fortsat høj succesrate i Eurostars

Den danske deltagelse i Eurostars-projekter er stigende, og den overordnede succesrate for alle medlemslande var på over 30 procent i 2015. Det viser årsrapporten for programmet, der støtter udviklingsprojekter i små og mellemstore virksomheder på tværs af grænser. Næste frist er 15. september 2016.

Danske virksomheder er gode til at få innovationsstøtte fra EU

Blandt de 20 lande, som modtager flest midler fra Horizon 2020, er Danmark det land, der modtager næst flest midler per indbygger fra EU’s forsknings- og innovationsprogram. Især små og mellemstore virksomheder er gode til at få støtte fra programmet til innovative virksomheder.

Fynske kulfiberbåde søsættes med EU-støtte

Tuco Marine Group har netop fået støtte fra EU til at lancere en serie af lette, hurtige og miljøvenlige erhvervsbåde. Virksomheden, der har specialiseret sig i arbejde med kulfiber, forventer at tredoble omsætningen på to år.

Nu kan man igen søge tilskud fra EUopSTART

Fra den 4. april 2016 kan offentlige og private forskningsinstitutioner igen indsende ansøgninger til EUopSTART, der yder tilskud til at udarbejde Horizon 2020-ansøgninger. Som noget nyt kan man indsende ansøgninger løbende, og der er tre cut off- datoer i 2016. Det første cut off er den 13. maj.

Interaktivt kort: Hvad hitter i H2020

I det seneste nummer af EU-Information stilles der skarpt på de danske regioner og hvad der hitter i H2020. Flyt markøren over kortet og læs, lyt samt se dig klogere på de fem casehistorier fra magasinet.

Nyt EU-Information på gaden nu

Magasinet sætter fokus på regionerne i Horizon 2020. Læs hvad der hitter i de fem regioner, og mød nogle af personerne bag de regionale hjemtagstal. Læs interview med 'uddeler' og modtager af ERC-midler til frontforskning og få indblik i etik og impact fra stamcelleforsker og videnskabsformidler.

64 mio. kr. i EU-støtte til dansk kulturliv

Dansk kulturliv og de kreative erhverv er gode til at få kulturpenge fra EU. EU’s kulturstøtteprogram, Creative Europe, gav i 2015 64 mio. kr. til danske kulturelle virksomheder og organisationer. Det er 27 mio. kr. mere end i 2014 – en stigning på 40 pct. Det flotte resultat skyldes, at Danmark har hentet større bevillinger hjem fra både Kultur- og MEDIA-delen af programmet.

Millionstøtte fra EU til danske tv-programmer

Resultatet for den seneste runde af ansøgninger til Creative Europe's støtte til produktionen af tv-programmer er blevet offentliggjort. Ud af et samlet støttebeløb på lige over 7 mio. EUR gik imponerende 1.2 mio. EUR til danske projekter.

Så er det nye EU-Information på gaden

Hvad får danske virksomheder, forskningsinstitutioner, GTS’er m.fl. ud af at deltage i Horizon 2020 projekter? Hvad har vi lært og hvad gør nogle af dem, som det går godt for? Vi fortsætter også vores føljeton om kønsaspekter i forskning i et interview med kønsforsker Hilda Rømer Christensen fra KU.

Nyt nummer af EU-Information er på gaden

Hvordan tydeliggør man i en ansøgning til Horizon 2020, at man indtænker kønsaspektet i sin forskning og innovation? Magasinet EU-Information sætter spot på Sex & Gender i Horizon 2020. Læs også Uddannelses- og Forskningsministerens bud på, hvordan vi når hjemtaget i Horizon 2020.

Sådan håndterer du køn i Horizon 2020

Køn er et af de mange tværgående temaer i Horizon 2020, som ansøgere skal være opmærksomme på. Det handler dog ikke blot om at involvere flere kvinder i forskningsprojekter og opnå en kvantitativ kønsbalance. Det handler i lige så høj grad om at indtænke kønsaspektet i forskningen eller innovationen.

Forstå Horizon 2020 på fem minutter

Nye film om Horizon 2020 giver en introduktion til EU's program for forskning og innovation og guider rundt på Europa-Kommissionens webportal Participant Portal. Se filmene, del dem i dit netværk, og fortæl os, hvilke emner vi kan formidle i de næste film. Det tager kun fem minutter.

Her er to spritnye innovative sjællandske EU-sundhedsprojekter

To ansøgninger ud af de syv, som sjællandske sundhedsaktører var med til at indsende under Horizon 2020 første ansøgningsrunde sidste forår, er netop blevet godkendt til støtte af Europa-Kommissionen. Det ene projekt skal gøre Region Sjælland bedre til at købe innovativ sundheds-it, det andet skal indrette ambulancer, så de også kan behandle patienterne.

Oscar til den EU-støttede IDA

På Oscar-natten søndag 22. februar 2015 faldt endnu en prisværdig anerkendelse ned i hatten på den polsk/danske co-producerede film IDA. Filmen har fået støtte fra EU-programmet Creative Europe MEDIA.

Nyt opslag under Et Kreativt Europa

Europæiske filmdistributører kan søge om støtte til at distribuere nyere, ikke nationale, europæiske biograffilm fra de lande, der er tilsluttet Media-delprogrammet under Creative Europe.

EU-milliarder klar til danske smv'er

EU har netop åbnet en pulje på 187 mia. kr. til små og mellemstore virksomheder i hele EU. Danske virksomheder kan også få del i pengene. Men det kræver, at danske banker og venturefonde vil påtage sig en rolle som formidlere af EU-pengene. Og de har travlt, for pengene fordeles efter først-til-mølle.

EuroCenter - Styrelsen for Forskning og Uddannelse      Bredgade 40      1260 København K      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk