Nyheder

Alle nyheder
DOKUMENTAR OG VIDENSKAB – en kollaborativ workshop for at bygge bro mellem dokumentarfilmens og videnskabens verden

I maj måned i år afholdte Det Danske Filminstitut i samarbejde med Creative Europe Desk et to-dages seminar på Sankt Helene i Tisvilde for danske internationalt anerkendte forskere og dokumentarister. Forskerne var blandt andet udvalgt ud fra, at de skulle have en stor interesse for bredere formidling af deres arbejde. De medbragte endnu ikke finansierede forskningsprojekter, som skulle bruges som cases på seminaret til at illustrere, hvad der skal til for at en forskningsidé kan blive en filmisk idé.

EuroCenter - Styrelsen for Forskning og Uddannelse      Bredgade 40      1260 København K      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk