Find nye EU-projektpartnere via Enterprise Europe Network

Find partnersøgninger fra projektkoordinatorer eller projektidéhavere i netværkets database. Vælg "Research & Development Request" under ”Profile type(s)”, vælg "Denmark" under "Client requested" for at sikre dig, at Danmark er blandt mållandene, og tryk på ”Search”, hvis du vil se aktuelle EU-projektpartnersøgninger. Afgræns eventuelt søgningen vha. engelske faglige termer i fritekstfeltet.

Find potentielle partnere til dit EU-projektforslag i databasen

Du kan også, vha. engelske faglige termer du skriver i fritekstfeltet, søge efter potentielle partnere, herunder SMV, til dit eget EU-projekt. Det er ikke sikkert, at der i en given partnersøgning står nævnt, at eksempelvis en SMV søger deltagelse i et EU-projektkonsortium, men det kan vi finde ud af ved at rette en henvendelse til den pågældende.

Vil du i kontakt med en aktør bag en given partnersøgning? Eller have anden assistance til EU-projektpartnersøgning fra Enterprise Europe Network?

Kontakt Anders Skeem direkte på: as@agropark.dk eller tlf. 4030 9637 ift. en interessetilkendegivelse eller spørgsmål om en given partnersøgning. Som projektkoordinator eller projekidéhaver kan du også få din partnersøgning slået op i databasen ved at kontakte Anders Skeem, men ikke alle partnersøgninger bliver opslået i databasen, så dette er altså ikke et krav for ellers at benytte dig af netværkets partnersøgningsservices.

EuroCenter - Styrelsen for Forskning og Uddannelse      Bredgade 40      1260 København K      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk