Find nye EU-projektpartnere via Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network www.enterprise-europe.dk kan, kvit og frit, hjælpe med at identificere relevante udenlandske små og mellemstore virksomheder (SMV’er) og andre typer partnere til EU-projektkonsortier.

De danske Enterprise Europe Network-partnere hjælper danske projektkoordinatorer og/eller arbejdspakkeledere med partnersøgning, ved at bruge nære udenlandske netværkskontakter, der bl.a. arbejder indgående med SMV’er og deres ”EU-projektparathed” i deres respektive lande. Netværkskontakten foregår via intranet eller på anden måde på de indre linjer. Der er ingen krav om, at en partnersøgning skal findes via eller offentliggøres i netværkets åbne database med partnersøgninger.

På samme måde kan de danske Enterprise Europe Network-partnere også hjælpe danske aktører med at søge udenlandske projektkonsortier.

Nogle europæiske EU-projektkoordinatorer eller EU-projektidéhavere bruger databasen til at søge partnere ved hjælp af egne opslag dér. Se herunder. Vælg "Research & Development Request" under ”Profile type(s)”, tryk på ”Search” og se de aktuelle EU-projektpartnersøgninger.

Kontakt

Anders Skeem, Enterprise Europe Network Danmark – as@agropark.dk – 40309637.

EuroCenter - Styrelsen for Forskning og Uddannelse      Bredgade 40      1260 København K      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk