Personal tools
Menu

Navigation

Handlinger tilknyttet webside

Share |

Om EU-DK Support

EU-DK Support blev lanceret som et initiativ under regeringens innovationsstrategi ”Danmark – løsningernes land” i december 2012.

EU-DK Support skal understøtte den danske deltagelse i EU-programmer, samt bidrage til, at virksomheder, forskere og relevante offentlige organisationer udnytter mulighederne for EU-finansiering inden for forskning, innovation, erhvervsudvikling og iværksætteri.

Samarbejdet skal sikre, at danske forskere, virksomheder og øvrige brugergrupper får velkvalificeret, effektiv og rettidig hjælp og rådgivning i deres EU-arbejde samt, at danske forskere, videninstitutioner og virksomheder får overblik over mulige EU-finansieringskilder, og hvem de kan kontakte for at få hjælp. Rådgivningen leveres efter et princip om ”no wrong door”.

Animeret video om EU-DK Support

EU-DK Support netværket

EU-DK Support netværket består af omkring 34 landsdækkende, regionale og lokale institutioner, der rådgiver danske brugere om deltagelse i EU-programmer.

EU-DK Support netværket koordineres af EuroCenter i Styrelsen for Forskning og Innovation under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Programmer omfattet af EU-DK Support

Horizon 2020
EU’s nye program for forskning og innovation med 79,4 mia. euro i puljen. Programmet er opdelt i tre søjler: Videnskabelig topkvalitet, Industrielt lederskab og Samfundsmæssige udfordringer.

Erasmus+
Erasmus+ er EU’s nye uddannelsesprogram med et samlet budget på 14,7 mia. euro. Erasmus+ samler støtten til uddannelse, ungdom og idræt i ét større og mere enkelt program, der også har et større budget end tidligere EU-uddannelsesprogrammer.

Et Kreativt Europa 
Programmet yder med et budget på 1,46 mia. euro støtte til iværksætteri, udvikling, uddannelse, distribution og markedsføring af europæiske medieproduktioner.

COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs)
Programmet henvender sig til iværksættere, SMV’er og erhvervsfremmeorganisationer. COSME har et budget på 2,3 mia. euro.

Territorialt samarbejde 2014-2020
Territorialt samarbejde 2014-2020 omfatter tre former for samarbejde: ’Grænseoverskridende samarbejde’ som skal fremme en integreret regional udvikling mellem grænseregioner i mindst to lande, ’tværnationalt samarbejde’ som dækker større tværnationale områder, og ’interregionalt samarbejde’ som har til formål at forbedre effektiviteten i regionalpolitikken ved at fremme samarbejde mellem regioner på tværs af hele fællesskabet.

Connecting Europe Facility 
CEF understøtter målrettede investeringer i infrastruktur i Europa inden for transport, energi og bredbånd & digital service. Programmet forventes at få et samlet budget på 33,2 mia. euro.