15,5 mio. kr til danske producenter

11 danske producenter modtager EU-støtte på 2.090.000 EUR svarende til 15.5 mio. kr. til udvikling af dansk drama, animation og kreativ dokumentar.

15,5 mio. kr til danske producenter
Fridthjof Film er blandt de 11 danske producenter, der netop har fået EU-støtte under Slate Funding-ordningen. I 2015 fik de også Slate Funding til udvikling af bl.a. "Undtagelsen", der nu er i produktion. Foto: Martin Dam Kristensen

Årets resultater for støttetildelinger under EU's Creative Europe-ordning Slate Funding er offentliggjort, med et fantastisk resultat for Danmark: 11 ud af 14 danske ansøgere opnåede støtte til udvikling af spillefilm, animation, kortfilm eller kreative dokumentarfilm henvendt til biograf, tv eller digitale platforme. Danmark ligger således i toppen blandt de støttetildelte lande, sammen med Belgien og Frankrig, der også hver fik 11 støttetildelinger.

Gennem nåleøjet

Ved dette års ansøgningsrunde i februar modtog EU-Kommissionen 188 ansøgninger, hvilket var det højeste for ordningen i Creative Europe-programmets historie, så kampen om støtte under Slate Funding må siges at være benhård. Ud af de 188 blev 73 ansøgninger fra 23 lande tildelt støtte på i alt næsten 92,3 mio. kr.

Alle indkomne støtteberettigede ansøgninger bliver vurderet ud fra et pointsystem, hvor der bl.a. lægges vægt på projekternes internationale distributions- og markedsføringsstrategier, samt ansøgerselskabets evne til at være innovativ i sine aktiviteter.

Det kan virke som et tidligt stadie, at skulle formulere så konkrete overvejelser - og så endda for op til fem projekter på én gang. Der bliver nemlig også lagt vægt på i vurderingerne, at man ikke bare "gentager" strategierne. Alt skal være skræddersyet til de enkelte projekter, og hvis man ansøger med fem projekter, er det et stort arbejde. Men også gavnligt, som Malene Flindt Pedersen fra Hansen & Pedersen Film & Fjernsyn beskriver:

Det har egentlig været ret fint at blive tvunget til at formulere en finansieringsstrategi og en distributionsstrategi så tidligt i projektets fase. Det gør at man får tænkt igennem fx hvem det giver mening at co-producere med, men også hvem man ikke kan forvente finansiering fra.

Hos Hansen & Pedersen Film & Fjernsyn gik man i gang med at forberede ansøgningen to måneder før ansøgningsfristen, fordi man vidste, hvor høje krav der stilles til strategierne. Men når man så kommer igennem nåleøjet, har støtten fra Creative Europe en stor værdi for både projekter og ansøger, siger Malene Flindt Pedersen:

Det har stor betydning, fordi de første penge er altid de vigtigste. Det er her du får konsolideret dit projekt så det kan blive attraktivt for andre. Og det at man har mulighed for at udvikle fem projekter samtidig gør jo at man som firma står lidt stærkere. Man er ikke så sårbar hvis et af projekterne ikke lykkes. Derudover var det også fint at blive tvunget til at se på ens firma mere strategisk i forhold til hvilken type projekter man gerne vil styrke i virksomheden.

Pointsystemet vægter også projekternes kvalitet og europæiske dimension, og det kreative holds sammensætning. Alt sammen med henblik på at støtte projekter, der afspejler og styrker den europæiske mangfoldighed og samarbejde. Når det kommer til udvikling af danske film, kan det måske virke underligt, at man søger støtte under en ordning, hvor der bliver sat så store krav til det internationale aspekt, som der gør i fx Slate Funding-ordningen. Men det er medvirkende til at skabe ekstra værdi for projekterne, forklarer Malene Flindt Pedersen:

Det er rigtig vigtigt, fordi det tvinger en til at tænke projektet mere universelt og internationalt. Det er meget givende at arbejde sammen med producenter fra andr

e lande og giver igen en styrke, hvor du ikke kun er afhængig af de nationale finansiører.

Succes for både nye og rutinerede

For Hansen & Pedersen Film & Fjernsyn er det første gang, de tildeles støtte under Creative Europe-programmets Slate Funding, men de er ikke alene om at være "nye" iblandt årets Slate-støttemodtagere. Det er også første gang det lykkes for Creative Alliance, SAM Productions, House of Real og SF Studios Production.

Danish Documentary Production, Final Cut for Real, Fridthjof Film, Nimbus Film, Toolbox Film og Zentropa Entertainments3 har alle tidligere haft succes med deres ansøgninger om Slate Funding.

For Danish Documentary Production er det endda 10. gang det lykkes at få EU-støtte til udvikling eller produktion under Creative Europe MEDIA-delprogrammet. I alt er produktionsselskabet blevet tildelt 1.008.074 EUR, svarende til 7.520.232 kr., de sidste fem år. Det er bl.a. blevet til 'Så meget godt i vente', 'Gadens børn - et år med håb' og 'A Modern Man'.

OM SLATE FUNDING
Slate Funding er en støtteordning under EU's Creative Europe MEDIA-delprogram, hvor uafhængige europæiske producenter kan søge om støtte til udvikling af 3-5 projekter inden for genrerne drama, animation eller kreative dokumentarfilm af spillefilmslængde, samt én kortfilm.

Projekterne skal være henvendt til distribution i biograf eller tv, eller på digitale platforme.

Der er én ansøgningsrunde om året, og siden Creative Europe-programmet startede i 2014, er der givet 35 støttetildelinger på i alt 47.891.857 kr. til 25 danske producenter under ordningen.

Blandt de danske projekter, der er udviklet med støtte fra Slate Funding-ordningen, kan nævnes 'Der kommer en dag', 'Flaskepost fra P', 'Antboy 3', 'Sankt Bernhard Syndikatet', 'En fremmed flytter ind', snart biografaktuelle 'I krig & kærlighed' og tv-serien 'Håbet', der vises på TV2 senere på året.

EU-program

Creative Europe (Støtteprogram for de kulturelle og kreative sektorer) » Creative Europe

EU-bevilling

2.090.000 EUR

EuroCenter      Uddannelses- og Forskningsstyrelsen      Haraldsgade 53      2100 København Ø      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk     Tilgængelighedserklæring