Altiflex

Altiflex

Flexbuild

Virksomhedsprofil: Etableret virksomhed med banebrydende nyt produkt, men ingen erfaring med offentligt finansierede projekter. 

Produkt idé: Helhedsløsning på afskærmning af bygninger under konstruktion, der kan spare store mængder energi og udvide byggesæsonen.  

Ambition: Blive den første virksomhed med en samlet og fleksibel afskærmningsløsning, og indgå i partnerskaber med nøgleaktører på byggemarkedet. 

Udfordring: Færdigudvikling og demonstration af løsning med stor kunde, samt udvikling af forretningsmodel i samspil med andre aktører på markedet.  

EU-støtte: SMV-instrumentet fase 1: 50.000 EUR. Søger nu fase 2 om større millionbeløb. 

CopenVirk: Kontaktede virksomheden og matchede projektet til SMV-instrumentet. Hjalp derefter virksomheden i gang med ansøgningen og en genansøgning, som så fik EU-støtte.

Projekttitel

FlexBuild

EU-program

Horizon Europe (Rammeprogram for Forskning og Innovation) » Horizon 2020

EU-bevilling

50.000 EUR

EuroCenter      Uddannelses- og Forskningsstyrelsen      Haraldsgade 53      2100 København Ø      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk     Tilgængelighedserklæring