Bedre værktøjer til at hjælpe ejerledede SMV'er

Der er behov for at udvikle bedre værktøjer til brug for rådgivere, der hjælper ejerledede SMV'er. SNOwMan-projektet har derfor til formål at udvikle et værktøj, der kan inddrage de komplekse og subjektive overvejelser hos ejerlederne.

Bedre værktøjer til at hjælpe ejerledede SMV'er

De fleste eksisterende værktøjer er udviklet med udgangspunkt i en rationel forståelse af drift og udvikling i virksomheder, og passer som sådan godt til en eksternt rekrutteret og akademisk skolet ledelse. Men ejerledere er drevet af mere komplekse og subjektive overvejelser om drift og udvikling, der ikke altid er rationelle i et management-perspektiv, som for eksempel en mere langsigtet interesse, interesse i lokalsamfundet, medarbejdere og andre relationer.

Erhvervshus Midtjylland deltager i SNOwMan-samarbejdet, som netop har til formål at udvikle det værktøj, der medtager den mere subjektive side af ledelsen i SMV'er. Projektet skal forbedre samarbejdet mellem virksomhedsrådgivere og ejer-ledede SMV’er med udgangspunkt i Østersøregionen.

Mange ejerledede SMV'er med stort innovations- og vækstpotentiale

Ejer-ledede SMV’er repræsenterer sektorer med stort innovations- og vækstpotentiale. Igennem en co-creative proces med deltagelse af virksomhedsrådgivere, ejer-ledere og uddannelsesinstitutioner fra Denmark, Polen, Litauen og Finland vil projektet udvikle en rådgivningsværktøjskasse til virksomhedsrådgivere, der imødekommer ejer-ledernes behov og hjælper med at frigøre SMV’ernes fulde potentiale.

Projektet henvender sig til ejer-ledede små og mellemstore produktionsvirksomheder og har fokus på ikke-teknologisk innovation.

Mere information

Projekttitel

Supporting Non-technological Innovation in Owner-managed Manufacturing SMEs through increased capacity of business intermediaries

Akronym

SNOwMan

EU-program

Interreg » Østersøprogrammet

EU-bevilling

2,09 mio euro

Antal partnere i projektet

13

EuroCenter      Uddannelses- og Forskningsstyrelsen      Haraldsgade 53      2100 København Ø      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk     Tilgængelighedserklæring