Beredskab uden grænser

Projektet "Beredskab uden Grænser version 2.0" skal sikre hurtig grænseoverskridende hjælp til borgere i nødsituationer og danne rammen om fagspecifikt samarbejde. Borgerne i grænseregionen vil med projektet modtage den mest kvalificerede og hurtige hjælp i nødsituationer, hvor deres liv, ejendom eller miljøet er truet – uanset fra hvilken side af grænsen hjælpen kommer.

Beredskab uden grænser

"Stormflod ved vestkysten, der er brug for alle hænder til at hjælpe". Pludselig opstår der akut risiko for digegennembrud, men beredskabet er optaget andetsteds. Syd for grænsen er der personer med både fagkompetence og fri kapacitet, men det er jo i Tyskland og disse personer har ikke mulighed for at hjælpe på den danske side af grænsen. Eksemplet er tænkt, men det er et faktum, at beredskabets mulighed for at hjælpe ofte stopper ved grænsen. Landegrænsen opleves i dag som en barriere for et tæt og koordineret beredskabsmæssigt samarbejde mellem Danmark og delstaten Schleswig-Holstein. Det skyldes bl.a. forskellig lovgivning, ansvarsfordeling, organisation og tekniske løsninger på området – og at der kun er en begrænset tradition for et tæt og koordineret samarbejde.

Hurtig grænseoverskridende hjælp

Beredskab uden Grænser – 2.0 skal sikre hurtig grænseoverskridende hjælp til borgere i nødsituationer og danne rammen om fagspecifikt samarbejde, f.eks. i form af øvelser og konferencer. Borgerne i grænseregionen vil med projektet modtage den mest kvalificerede og hurtige hjælp i nødsituationer, hvor deres liv, ejendom eller miljøet er truet – uanset fra hvilken side af grænsen hjælpen kommer. Projektet bygger i nogen udstrækning på de gode resultater, som Interreg-projekt 4a ”Beredskab uden Grænser” har skabt på brandområdet, men er grundlæggende et nyt projekt med et langt bredere beredskabsmæssigt perspektiv, et nyt indhold, nye og flere partnere og dækkende et større geografisk område.

Dette øgede samarbejde vil være til stor gavn for den enkelte borger, der lever eller arbejder her, da beredskabsressourcerne i grænseområdet herigennem vil blive betragtet og indsat som et hele på tværs af grænsen.

Yderligere information

Projekttitel

Beredskab uden grænser version 2.0

EU-program

Interreg » Deutschland-Danmark

EuroCenter      Uddannelses- og Forskningsstyrelsen      Haraldsgade 53      2100 København Ø      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk     Tilgængelighedserklæring