Dansk motion capture-teknologi med i EU-projekt

Den danske virksomhed Rokoko Electronics ApS er på baggrund af en partnersøgning i Enterprise Europe Network kommet med i et EU-projekt, der skal udvikle nye værktøjer og kompetencer til at gøre previsualisering inden for den kreative industri både nemmere og billigere, og således bidrage til en mere konkurrencedygtig europæisk filmindustri.

Dansk motion capture-teknologi med i EU-projekt
Rokokos Smartsuit Pro-dragt (Foto: Rokoko Electronics ApS)

Rokoko Electronics ApS kalder sig en art/tech-virksomhed. Rokoko har specialiseret sig i den såkaldte motion capture-teknologi - en teknologi, hvor man optager en persons bevægelse og overfører optagelsen til en computer. Formålet med motion capture, som især bruges ved computeranimation, er at få et mere realistisk bevægelsesmønster end ved ordinær animation.

Rokoko valgt til EU-projekt

I marts 2015 diskuterede Enterprise Europe Network-konsulent Anders Skeem fra Agro Business Park en udenlandsk EU-projektpartnersøgning fra netværket med EU-DK Support-partner Ene Katrine Rasmussen, leder af Creative Europe Desk Danmark på Det Danske Filminstitut, og som i forvejen kendte danske aktører inden for branchen. De blev enige om at kontakte Rokokos CEO og grundlægger Jakob Balslev, da konsortiet netop søgte efter en virksomhed med motion capture-kompetencer. Rokoko kom med i projektkonsortiet, der indsendte en ansøgning kort tid efter, og omkring årsskiftet blev projektforslaget indstillet til EU-støtte.

Om projektet

Der var tale om et tyskledet projektforslag under Horizon 2020s IKT-program under temaet ”Teknologier til kreative industrier, sociale medier og konvergens”. Projektet har fokus på previsualisering, også kaldet previs, som er et begreb inden for den kreative industri. Det er en metode, hvormed man digitalt visualiserer komplekse scener fx i en film, før optagelserne finder sted. Previs udgør således en vigtig fase i processen med at designe en film. Målet med projektet er at forske i, designe, udvikle, evaluere og fremvise naturlige brugergrænseflader, der forbedrer previs i film, animation og scenekunst ved at tale kunstnerens fremfor teknikerens sprog. Det skal resultere i mere effektive arbejdsgange og tilbyde den udøvende kunstner en højere grad af kontrol med processen. De previs-værktøjer, der kommer ud af projektet, skal være nemme at bruge og effektive, dvs. kræve færre mandetimer at bruge og på samme tid fastholde det samme niveau af præcision og kontrol, som de specialiserede værktøjer, der anvendes i dag, har.

Projektet ”first.stage” ser dagens lys

Den ansvarlige for Rokokos arbejde i EU-projektet er Mikkel Lucas Overby, COO i Rokoko ApS. Han har nu deltaget i det første projektmøde og har store forventninger til, at projektet kan gavne Rokoko, og at Rokoko kan bidrage til projektets succes:

"first.stage-projektet giver os en unik mulighed for at udforske en specifik brug af vores produkt sammen med forskere og slutbrugere fra forskellige kreative industrier. Vi forventer, at projektet både vil styrke vores forståelse af, hvordan vi skaber værdi for vores brugere, og resultere i en konkret applikation med kommercielt potentiale", fortæller han.

Afslutningsvis skal det bemærkes, at Mikkel Lucas Overby deltog som én ud af fem udvalgte europæiske virksomhedsambassadører for Enterprise Europe Network og således fik mulighed for at præsentere Rokoko under IT-/IKT-topmødet Web Summit, Europas største og vigtigste teknologimarkedsplads, i Lissabon i november 2016. Rokoko blev udvalgt netop pga. deltagelse i first.stage-projektet.

Projekttitel

Fast and easy previsualisation for creative industries

Akronym

first.stage

EU-program

Horizon Europe (Rammeprogram for Forskning og Innovation) » Horizon 2020

EU-bevilling

3 mio. euro (total)

Antal partnere i projektet

8

EuroCenter      Uddannelses- og Forskningsstyrelsen      Haraldsgade 53      2100 København Ø      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk     Tilgængelighedserklæring