EU-støtte til danske ansøgere skal gøre europæiske film mere tilgængelige

EU Creative Europe støtter adgangen til europæiske film on-line. Hele 3 danske projekter har fået støtte igennem: Promotion of European works on-line

EU-støtte til danske ansøgere skal gøre europæiske film mere tilgængelige

Europa-Parlamentet har offentliggjort resultaterne for MEDIA-støtten ”Promotion of European Works Online”, hvor tre ud af fem danske ansøgere nu kan kalde sig støttemodtagere med en succesrate på 60% til Danmark.

Støttemodtagere

Det er Dicentia, European Documentary Network og TrustNordisk, der med projekterne Playeo, Moving Docs og Eyelet har modtaget en samlet støtte på 860.000 EUR, et beløb der svarer til godt 6 mio. kr. Det samlede støttebeløb er kun overgået af Frankrig, Tyskland og Storbritannien, hvilket endnu en gang vidner om velkvalificerede ansøgninger fra de danske ansøgere.”Promotion of European Works Online” gives ud fra det overordnede mål at fremme nye metoder for markedsføring, branding og distribution på europæisk såvel som internationalt plan, og er delt op i tre aktioner, som alle opfylder målsætningen på hver deres område.

Fokus på publikumsudvikling

Både Dicentia, European Documentary Network og TrustNordisk har søgt aktionen, der omhandler innovative strategier for distribution og promovering inden for publikumsudvikling og dermed fokuserer på at få europæiske film ud til et bredere publikum. Bobby Johar og Kasper Johannsen, partnere i Dicentia, er stolte over at have modtaget MEDIA-støtten og ikke mindst Creative Europe MEDIA’s blåstempel for Playeo konceptet. De fortæller at filmbranchen i Europa er i dag præget af et fåtal globale Video On Demand tjenester samt et yderligere antal lokale udbydere per land. Disse repræsenterer samlet set den væsentligste indtægtskilde for distributører og indholdsejere. Indholdsejere kæmper dagligt for at få plads på tjenesternes forside, så forbrugerne kan købe deres indhold. Det koster salgs- og marketingsressourcer som er en knap ressource blandt mange indholdsejere. Som konsekvens løber internationale mainstream titler oftest med opmærksomheden.

Med Playeo vil Dicentia udvide antallet af salgskanaler dramatisk ved at give virksomheder adgang til Europæisk filmindhold på en ny og innovativ måde.

At skabe en Content markedsplads til marketingbrug som Playeo, er dyr. Så støtten er et væsentligt og kritisk bidrag til at vi kan teste platformens værdi inden for en ambitiøs tidshorisont

siger Bobby Johar og fortsætter:

derudover er vi utrolig glade for den kvalificerede, kritiske og professionelle feedback vi har fået. Det er et blåstempel som vi er stolte over, og som er utrolig motiverende for projektets fremdrift.

Ansøgningsprocessen

Om ansøgningsprocessen fortæller Kasper Johannsen, at den er omfattende men samtidig enkel:

På den ene side stilles der krav til, at du tænker dit initiativ godt igennem. Hvad skal der til for, at vi forretningsmæssigt kan bidrage væsentligt til medieudviklingen i Europa? På den anden side, så bliver du hjulpet godt på vej både med detaljeret instruktion og et kvalificeret team bag Creative Europe MEDIA i ind- og udland.

Se den samlede liste over støttetildelingerne på Europa-Kommissionsnes hjemmeside

EU-program

Creative Europe (Støtteprogram for de kulturelle og kreative sektorer) » Et Kreativt Europa

EU-bevilling

Promotion of european works online

EuroCenter      Uddannelses- og Forskningsstyrelsen      Haraldsgade 53      2100 København Ø      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk     Tilgængelighedserklæring