Danske videregående institutioner står stærkt i europæiske universitetsalliancer

VIA University College er netop føjet til rækken af danske videregående uddannelsesinstitutioner, der indgår som partnere i en række ’Europæiske Universiteter’. Med det nye partnerskab følger 14,4 millioner euro over en fireårig periode.

Danske videregående institutioner står stærkt i europæiske universitetsalliancer

Hen over sommeren er en god nyhed landet hos VIA University College. Som den første danske professionshøjskole er den udvalgt til at indgå i et partnerskab med otte andre europæiske videregående uddannelsesinstitutioner om at udvikle et af de såkaldte ’Europæiske Universiteter’. I partnerskab med institutioner fra Portugal, Irland, Slovenien, Belgien, Litauen, Bulgarien og Estland vil alliancen med VIA University College modtage op til 14,4 millioner euro fra EU-programmet Erasmus+ over fire år.

”Vi er stolte over, at VIA er blevet udpeget til at være en del af en europæisk universitetsalliance og nu kan kalde os University of Excellence in Film and Media Arts,” siger Gitte Sommer Harrits, der er prorektor ved VIA University College, og fortsætter:

”Som deltager i FilmEU bliver VIAs film- og animationsuddannelser en del af et partnerskab med otte af Europas førende uddannelsesinstitutioner på området. Partnerskabet vil give vores studerende et endnu mere internationalt udsyn samt flere udvekslingsmuligheder. Samtidig indebærer partnerskabet, at vores undervisere og forskere vil få nye faglige perspektiver ved at indgå i projekter og partnerskaber udenfor Danmarks grænser”.

Gitte Sommer Harrits påpeger, at den kreative sektor er et vækstområde ikke kun i Danmark men i hele Europa.

”Vi skal understøtte væksten ved at levere dimittender, der er både konkurrencedygtige, vidende og nyskabende, så danske og europæiske producenter står stærkest muligt på det globale marked i fremtiden. Det kan vi gøre endnu bedre, når vi nu indgår i en alliance med Europas bedste på feltet, så vi er meget glade for, at EU har blåstemplet os på den måde,” fremhæver Gitte Sommer Harrits.

Europæiske spydspidser

EU har siden 2018 stået bag visionen om Europæiske Universiteter. Målet er at gøre internationalisering nemmere og styrke samarbejde om uddannelse, forskning og innovation og derved højne den internationale konkurrenceevne blandt videregående uddannelsesinstitutioner i Europa. For eksempel ved at tilbyde fælles uddannelsesforløb, styrke forskningssamarbejder og sikre at ansatte, studerende og forskere frit kan bevæge sig mellem institutionerne. Og Danmark er, med tilslutning af i alt otte videregående uddannelsesinstitutioner, i høj grad med til at realisere visionen.

VIA University College er således den seneste i rækken af danske videregående uddannelsesinstitutioner, der allerede har sikret sig andele i millionbevillinger fra EU til udvikling af de Europæiske Universiteter: Copenhagen Business School (CBS), Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Københavns Universitet, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet. Heriblandt har CBS, DTU og Aarhus Universitet netop haft succes med at forlænge og opnå finansiering på 14,4 millioner euro til videreudvikling af hver af de partnerskaber, de allerede indgår i.

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund glæder sig også over den internationale anerkendelse af VIA University College:

”Vores videregående uddannelser er med helt i front, når det gælder internationale ambitioner. Nu har vi endnu en dansk uddannelsesinstitution, som er blevet en del af et partnerskab i Europæiske Universiteter. Det er rigtig godt, og det kan vi være stolte af. Jeg er overbevist om, at initiativet er med til at løfte kvaliteten af vores uddannelser og forskning. På den måde vil det også gøre flere af vores uddannelser endnu mere attraktive,” siger uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund.

Ny ansøgningsrunde i efteråret 2023

I efteråret 2023 vil Europa-Kommissionen lancere den næste ansøgningsrunde via Erasmus+ med det formål at styrke og udvide antallet af Europæiske Universiteter. I Danmark kan både erhvervsakademier, professionshøjskoler, videregående kunstneriske og maritime institutioner samt universiteter ansøge om at indgå i Europæiske Universiteter.

Fakta om Europæiske Universiteter

  • Et Europæisk Universitet er et partnerskab mellem typisk 8-9 videregående uddannelsesinstitutioner på tværs af Europa
  • 50 Europæiske Universiteter er etableret og involverer 430 videregående uddannelsesinstitutioner i 35 lande (27 EU-lande + Island, Norge, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien og Tyrkiet), heriblandt 8 danske institutioner
  • Partnerskaber søger tilskud via EU-programmet Erasmus+, og det samlede budget er på 402,2 millioner euro i perioden 2021-2027. Herudover kan partnerskaber opnå yderligere tilskud til forskningsdimensionen gennem EU-programmet Horizon
  • Initiativet til Europæiske Universiteter blev lanceret af EU i 2018

EU-program

Erasmus + (Støtteprogram for almen uddannelse, erhvervsrettet grund- og efteruddannelse, ungdom og idræt) » Erasmus+

EU-bevilling

14,4 millioner

EuroCenter      Uddannelses- og Forskningsstyrelsen      Haraldsgade 53      2100 København Ø      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk     Tilgængelighedserklæring