Effektive værktøjer og metoder i Industri 4.0

Projektet GrowIn 4.0 har til formål at hjælpe industriens små og mellemstore virksomheder (SMV'er) med at udnytte smarte digitale teknologier, og har som mål at identificere værktøjer og metoder til bedre implementering og digitalisering.

Effektive værktøjer og metoder i Industri 4.0

Industrien og fremstillingsvirksomheder er forsat vigtige for Nordsøregionen. Projektet GrowIn 4.0 stiller skarpt på de fælles udfordringer små- og mellemstore fremstillingsvirksomheder i hele Nordsøområdet har, og de muligheder ny teknologi bringer med sig.

Mod den fjerde industrielle revolution

Mange SMV’er bevæger sig ind i den fjerde industrielle revolution – Industri 4.0, der betragtes som fremtidens fremstillingsparadigme. Hvis industrien i Nordsøregionen i fremtiden skal være konkurrencedygtig, skal vi indfri det potentiale for produktivitet og vækst, der ligger i Industri 4.0, Smart Technologies og digitalisering. Netop derfor er der behov for indsamling af metoder, værktøjer og viden, der kan guide SMV’erne i deres omstilling til Industri 4.0.

Universelt anvendelige metoder og værktøjer

GrowIn 4.0 har netop til formål at identificere og indsamle metoder, værktøjer og viden fra de deltagende regioner, så best practice kan komme SMV’erne til gavn. Projektet er et stærkt partnerskab, med bl.a. Erhvervshus Midtjylland, der identificerer de vigtigste udfordringer og løsninger for SMV’erne. Resultatet er en samling af metoder og værktøjer, nye eller forbedrede - udviklet i samspil med SMV'er -, der vil være universelt anvendelige når transitionen ind i Industri 4.0 skal gennemføres.

Yderligere information

Projekttitel

Growing into Industry 4.0

Akronym

GrowIn 4.0

EU-program

Interreg » Nordsøprogrammet

EU-bevilling

€3.607.589 million

Antal partnere i projektet

15

EuroCenter      Uddannelses- og Forskningsstyrelsen      Haraldsgade 53      2100 København Ø      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk     Tilgængelighedserklæring