En øl fra Svaneke Bryghus vil gøre fremtiden grønnere

Bryggeriets udfordring med at omdanne spildevand til biogas blev indgangsbilletten til det europæiske projekt SYMSITES om brug af nye teknologier. Via projektet kan Svaneke Bryghus tappe ny viden og inspiration, og de udenlandske aktører i projektet kan lære af Bryghusets erfaringer med cirkulær økonomi, bæredygtighed og produktion af CO2-neutrale øl.

En øl fra Svaneke Bryghus vil gøre fremtiden grønnere
Ølproduktion på Svaneke Bryghus. Fototgraf Martin Thualow.

Svaneke Bryghus’ deltagelse i projektet SYMSITES startede med en lokal udfordring med behandling af spildevand og en lokal kontakt med kendskab til mulighederne i Horizon-programmet. For Svaneke Bryghus er ambitionen, at deres spildevand skal omdannes til biogas på det lokale rensningsanlæg Bornholm energi og forsyning. Den allerede løbende dialog om spildevandsudfordringerne mellem Svaneke Bryghus og Bornholm energi og forsyning fik således inddraget bryghuset i det europæiske projekt SYMSITES.

For direktør Steen Jespersen ved Svaneke Bryghus var det derfor ikke et svært valg at hoppe med på projektet, da projektleder Torben Jørgensen fra Bornholm energi og forsyning, der i forvejen har god erfaring med større Horizon samarbejdsprojekter, spurgte dem.

”Torben fortæller om et europæisk projekt, hvor indgangsvinklen er at anvende en ny teknologi, der bl.a. kan omdanne forskellige typer af spildevand til biogas. Så da han spørger, om vi vil være med, så siger vi selvfølgelig ja lige med det samme. Vi var selv i gang med at prøve at få lavet noget til biogas, og det passer bare godt ind at kunne tage det skridtet videre i et projekt som SYMSITES”.

Tapning af ny viden

For Svaneke Bryghus er der flere åbenlyse årsager til, at det giver god mening for dem at deltage i projektet. Den kendte øl producent går i forvejen højt op i bæredygtighed, og kan skilte med at være 100% økologiske samt det første bryggeri i norden, der producerer og tapper øl helt CO2 neutralt. De ønsker på den måde at være en ambassadør for den grønne omstilling og cirkulære økonomi på solskinsøen. Og her kan SYMSITES-projektet forstærke deres grønne ’image’. 

”Vores erfaring er, at der faktisk kun er godt at sige, når man som virksomhed satser på bærdygtighed og cirkulær økonomi. Det er klart, det koster tid og nogen gange penge, men grundlæggende så sparer man penge, når man er bæredygtig, fordi det handler om ikke at bruge så mange ressourcer eller bruge de samme ressourcer igen. Og så er det også rigtig godt for ens image, der er mange flere forbrugere, der går mere op i, at de virksomheder, de køber fra, er bæredygtige og opfører sig bæredygtigt”.

Steen Jespersen er sikker på, at de i SYMSITES-projektet vil få ny viden og inspiration fra deres europæiske partnere i projektet, samtidig med at de selv er langt fremme hvad angår bæredygtighed, og dermed også kan bidrage med deres egne erfaringer på området.

Store forventninger til den nye teknologi

”Jeg er meget spændt på det rent tekniske i det – den nye teknologi, at omdanne spildevand til biogas, dét bliver spændende! Vi skal allerførst i gang med tidsplanen, og så skal vi have defineret, hvad vores bidrag skal være helt konkret, ” fortæller Steen Jespersen.

Steen Jespersen er ikke i tvivl om, at Horizon Europe-bevillingen til projektet, har været afgørende for, at de nu kommer i gang med denne omstilling. Med bevillingen og erfarne partnere giver projektet en mindre virksomhed de rette rammer til, at det også kan hænge sammen ressourcemæssigt;

”Vi er rigtig glade for, at være en del af projektet og at have de andre bornholmske partnere med samt en projektledelse, der forstår den administrative del af partnerforpligtigelsen. Det synes jeg er helt rigtigt for en virksomhedsstørrelse som vores. Det ville være for stort et projekt for os selv, vi er jo først og fremmest sat i verden for at lave gode øl, og det skal hænge sammen med den tid, vi også må bruge på projektet”.

Et godt råd til andre SMV’er om at deltage i et Horizon Europe-projekt

”Man skal sørge for, at projektet passer ind med den dagsorden, man i øvrigt har. Det er vigtigt, at vores medarbejdere også synes, at det giver mening, og passer sammen med det, vi for øvrigt står for. Og så skal man lige sikre sig, at man ikke selv sidder med projektet i alle timerne, og derfor er det rigtig godt at partner op med andre og have noget projektledelse på.”

FAKTA OM STØTTEN FRA HORIZON EUROPE
Svaneke Bryghus er en af de 827 små og mellemstore virksomheder, der har opnået støtte fra Horizon Europe. Midlerne til Svaneke Bryghus kommer fra programmet ’Det digitale område, industrien og rummet’. Svaneke Bryghus er ikke den eneste SMV i Danmark, der er modtaget midler i 2021-runden. Ud af de 827 SMV’ere er 23 danske.

Akronym

SYMSITES

EU-program

Horizon Europe (Rammeprogram for Forskning og Innovation) » Horizon Europe

EU-bevilling

91,5 mio. kroner. i alt

Antal partnere i projektet

30

EuroCenter      Uddannelses- og Forskningsstyrelsen      Haraldsgade 53      2100 København Ø      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk     Tilgængelighedserklæring