ESS & Max IV: Cross Border Science and Society

Projektet ESS & MAX IV arbetar med att maximera effekterna av forskningsanläggningarna ESS och Max IV. Störst fokus ligger på att stärka kompetensen hos unga forskare genom experiment och gränsregional handledning.

ESS & Max IV: Cross Border Science and Society

ESS & Max IV: Cross Border Science and Society (http://www.scienceandsociety.eu)

Projektet ESS & MAX IV arbetar med att maximera effekterna av forskningsanläggningarna ESS och Max IV. Störst fokus ligger på att stärka kompetensen hos unga forskare genom experiment och gränsregional handledning. •

Insatsområde: Innovation

  • Länder: Sverige, Norge, Danmark
  • Områden: Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Akershus fylke
  • Period: 1 september 2015 - 31 augusti 2018
  • Budget: 18 976 308 EUR
  • Lead partner: Region Skåne
  • Partner: Region Skåne, Region Hovedstaden, Universitetet i Oslo, Region Skåne/Näringsliv, Lunds universitet, MAX IV, Københavns kommune, Danmarks Tekniske Universitet, Big Science Sekretariatet (DTU), Aarhus universitet, Arbetsförmedlingen, Chalmers Tekniska Högskola, Copenhagen Capacity, ESS European Spallation Source, Försäkringskassan Malmö, Göteborgs universitet, Helsingborgs stad, Industriellt utvecklingscentrum i Skåne AB, Invest i Skåne AB, Københavns universitet, Lunds kommun, Länsstyrelsen i Skåne län, Skatteverket, SKAT Danmark, Malmö högskola, Malmö stad, Medicon Village AB, Öresunddirekt Danmark & Öresundskomiteen

Yderligere information

Eskil Mårtensson Region Skåne, Västra storgatan 12, 29132 Kristianstad eskil.martensson@skane.se +46 (0)40-675 32 31

Projekttitel

ESS & Max IV: Cross Border Science and Society

Akronym

ESS & Max IV

EU-program

Interreg » Øresund-Kattegat-Skagerak programmet

EU-bevilling

8 970 475 EUR, 4 431 320 NOK

Antal partnere i projektet

27

EuroCenter      Uddannelses- og Forskningsstyrelsen      Haraldsgade 53      2100 København Ø      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk     Tilgængelighedserklæring