EU-projekt skal fremme bælgplanter

Gennem Enterprise Europe Network har danske IFAU ApS som én af initiativtagerne til et nyt EU-projekt fundet en særligt værdifuld videnspartner til projektkonsortiet – et konsortium, der skal undersøge mulighederne for at erstatte importeret soja med europæisk-producerede bælgplantesorter til landbrugs- og fødevaresektoren i EU.

EU-projekt skal fremme bælgplanter

IFAU (Instituttet for Fødevarestudier og Agroindustriel Udvikling) indsamler, analyserer og formidler informationer om den internationale agro- og fødevareindustri og om trends og tendenser på fødevaremarkedet.

Karen Hamann fra IFAU har igennem flere år haft god dialog med Enterprise Europe Network-partner Agro Business Park og har derigennem benyttet sig af netværkets partnersøgnings-services. Som én af initiativtagerne til det nye EU-projekt har hun derfor også brugt netværket til at finde konsortiepartnere til dette projekt, som er ansøgt og bevilget under Horizon 2020s udbudte emne ”SFS-26-2016 - Legumes - transition paths to sustainable legume-based farming systems and agri-feed and food chains”. Det gjorde hun ved at oprette en profil i et Horizon 2020-katalog med partnersøgningsprofiler inden for bioøkonomi – et katalog, som udgives af Enterprise Europe Networks sektorgruppe inden for agrofood.

Bælgplanter til foder og fødevarer

Projektet TRUE - TRansition paths to sUstainable legume based systems in Europe - startede 1. april 2017 og slutter 31. marts 2021 og har til formål at identificere de bedste overgange til at øge bæredygtig dyrkning og forbrug af bælgplanter i hele Europa til både foder og fødevarer, hvilket vil gavne miljøet og vækstmulighederne i landbrug og forarbejdning. Projektet henvender sig til et bredt spektrum af den europæiske fødevaresektor – landbruget, fødevareproducenter såvel som ingrediensleverandører - og består af både undersøgelser, casestudier og international networking.

Henvendte sig selv

Arbejdet med at opbygge projektkonsortiet var allerede godt i gang, da tyske Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI) fik nys om IFAUs partnerprofil og bad om en dialog. Deres ekspertise i akvakulturforskning gjorde dem til en idéel partner i forhold til at bruge bælgplanter i foder til dyre- og akvakulturproduktionssystemer.

Via Enterprise Europe Network har vi tiltrukket en hidtil ukendt partner, der passer perfekt ind i vores projektkonsortium. AWI spiller en væsentlig rolle i at undersøge bælgplantebaserede værdikæder, hvilket er en vigtig opgave i projektet. Så på konsortiets vegne er jeg meget glad for, at Enterprise Europe Networks arbejde har gjort, at vi har lært dette institut at kende, så vi har kunne opgradere vores konsortium, siger Karen Hamann 

 

Fakta IFAU ApS

er et godkendt forskningsinstitut, grundlagt i 1982, og er et af få europæiske specialinstitutter på sit felt. Formålet med IFAUs arbejde er at støtte udviklingen af den danske landbrugs- og fødevareproduktion ved forskning, analyse og formidling af informationer.

Læs mere på www.ifau.dk

Fakta TRUE

Projektet TRUE - TRansition paths to sUstainable legume based systems in Europe - som varer i fire år, inkluderer 24 partnere fra 11 lande og har et budget på EUR 5 mio.

Læs mere på www.true-project.eu

Projekttitel

TRansition paths to sUstainable legume based systems in Europe

Akronym

TRUE

EU-program

Horizon Europe (Rammeprogram for Forskning og Innovation) » Horizon 2020

EU-bevilling

5 mio. euro (totalt)

Antal partnere i projektet

24

EuroCenter      Uddannelses- og Forskningsstyrelsen      Haraldsgade 53      2100 København Ø      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk     Tilgængelighedserklæring