EU-projektsamarbejde med musik i

Godt samarbejde mellem aktører i EU-DK Support, heriblandt Enterprise Europe Network Danmark, gav DEOO - Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner muligheden for at bruge kompetencer og erfaringer i en større europæisk sammenhæng. Og få noget igen, så organisationen kan hjælpe endnu mere med at styrke danske børn og unges engagement i musiklivet.

EU-projektsamarbejde med musik i
Foto: Tomasz Śmigla for iStock Photo

DEOO - Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner er den danske interesse- og brancheorganisation for den levende musiks ensembler, orkestre og operakompagnier. DEOO arbejder for at styrke den klassiske musik, jazz'en og anden kompositionsmusik i Danmark bl.a. ved at sikre adgang til levende kvalitetsmusik i alle dele af landet, ikke mindst for børn og unge.

Og netop i den kontekst har DEOO udviklet ”DEOO Charanga Platformen”, som er en gratis digital og læringsrig undervisningsplatform til musikundervisning for alle børn og unge i Danmark. Platformen skal bringe de forskellige udbydere af musikundervisning, dvs. musiklærere i grundskolen og musikskolelærere, sammen med musikere, koncertudbydere eller hele orkestre i ét musikalsk fællesskab.

Med samme målgruppe for øje er DEOO ligeledes engageret i den nationale indsats ”Koncertløftet”, som sker i nært samarbejde med Levende Musik i Skolen (LMS) og har det formål, at alle elever i grundskolen skal møde den levende, professionelle musik hvert år.

EU-DK Support – netværket, hvor ”nogen tit kender nogen”

Enterprise Europe Network Danmark formidler løbende udenlandske EU-projektpartnersøgninger, publiceret i netværket, til andre medlemmer af EU-DK Support.

Agnete Lunddahl Jensen, administrationsleder i grundforskningscenteret Centre for Culture and the Mind på Københavns Universitet, er én af dem, der modtager disse partnersøgninger. Og i juni 2022 responderede hun på en projektpartnersøgning i regi af EU-programmet ”Creative Europe”: En italiensk virksomhed, der har udviklet en interaktiv app, som skal bringe de nye generationer tættere på klassisk musik, søgte partnere til et projektkonsortium, der på det tidspunkt allerede havde 14 partnere fra diverse lande.

Agnete kontaktede derefter én hun kender, nemlig direktør i DEOO, Asbjørn Keiding, for at høre, om det kunne være interessant og have relevans for DEOO.

At bringe egne kompetencer i spil i en større sammenhæng - og få endnu mere tilbage

Det er dejligt at få en sådan henvendelse, og vores interesse i en dialog med projektkonsortiet blev hurtigt formidlet mellem den danske Enterprise Europe Network-konsulent Anders Skeem og hans italienske kollega, der er tæt på den italienske virksomhed fortæller Asbjørn Keiding, der er direktør for Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner - DEOO og fortsætter:

Vi syntes i starten, at der var nogle mangler i projekt-setup’et, men der skete en god udvikling på kort tid, så vi endte med at tro på projektet og gik med i ansøgningen til projektet ”Fortissimo”.

Og nu tilbage til det med ”DEOO Charanga Platformen” og ”Koncertløftet” - set i kontekst med Creative Europe-projektforslaget, som blev tildelt EU-midler, så projekt ”Fortissimo” med i alt 23 partnere kunne starte primo 2023. Asbjørn Keiding uddyber: "DEOOs rolle i ”Forrissimo” er at være rådgivende partner, idet vi har opnået stor erfaring og viden om digital musikundervisning via Charanga-projektet, samt fællesskaber og samarbejde i udvikling af orkestres undervisningsmaterialer gennem ”Koncertløftet”".

Afsluttende fortæller Asbjørn Keiding:

Vi er glade for at tage del i projektet, da vi opnår en endnu større indsigt i, hvilke nye typer af tiltag, der kan iværksættes til at introducere og gøre levende scenemusik og opera mere tilgængeligt og forståeligt for børn og unge - dette med henblik på, at flere får kendskab til at spille et musikinstrument og senere hen bliver mere aktive musikudøvere og eventuelt gør karriere inden for branchen. I dag oplever vi et stadig større fald i antallet af børn, der spiller et musikinstrument og en generel svækkelse af faget musik i grundskoler og daginstitutioner. DEOO er derfor meget optaget af, hvordan vi kan vende udviklingen, da det er altafgørende for, at musiklivets kredsløb bliver bæredygtigt. De initiativer, ”Fortissimo” søsætter, og som viser sig at have en positiv effekt på tværs af EU-grænser, kan DEOO således være med til at introducere og implementere i Danmark i fremtiden.

Projekttitel

Fortissimo

Akronym

Fortissimo

EU-program

Interreg » Deutschland-Danmark

EU-bevilling

1.698.774 EUR

Antal partnere i projektet

https://www.fortissimo.education/partner

EuroCenter      Uddannelses- og Forskningsstyrelsen      Haraldsgade 53      2100 København Ø      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk     Tilgængelighedserklæring