Fox Media Documentaries har fået EU-funding til projekt inden for VR

Den københavnske medievirksomhed Fox Media Documentaries ApS har udviklet en serie undervisningsmaterialer, baseret på virtualreality, der engagerer elever og hjælper dem med at forholde sig til og forstå udfordringerne inden for bl.a. klimaforandringer.

Med hjælp fra Enterprise Europe Network-konsulent Aija Koņiševska Azadi fra NordDanmarks EU-kontor har Fox Media Documentaries i første omgang fået udbredt idéen med VR-undervisningsmaterialet i Europa.

En henvendelse fra finske University of Jyväskylä, der var interesseret i konceptet i forhold til udvikling af et læringsværktøj om klimaforandringer i Lapland, endte med, at de – endnu en gang med hjælp fra Aija Koņiševska Azadi – ansøgte og sammen fik bevilliget EU-midler til projektet gennem programmet Erasmus+. Robert Fox, direktør i Fox Media Documentaries ApS, fortæller:

Enterprise Europe Network har gjort det, at de har matchet os med forskellige støtteordninger. Så der kom de ind på et afgørende tidspunkt. Og efterfølgende har de bakket op med viden, gode hints og gennemlæsninger mv., og det har resulteret i, at vi har fået en Erasmus-støttebevilling og er i gang med at søge et nyt.

Projekttitel

Biosphere VR

EU-program

Erasmus + (Støtteprogram for almen uddannelse, erhvervsrettet grund- og efteruddannelse, ungdom og idræt) » Erasmus+

EU-bevilling

60.000 EUR

EuroCenter      Uddannelses- og Forskningsstyrelsen      Haraldsgade 53      2100 København Ø      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk     Tilgængelighedserklæring