Fremtidens energimåling skal være nem og billig

Virksomheden ReMoni ApS fandt et hul i markedet for energimåling og satte sig for at søge EU-midler hjem til at udvikle nye, innovative løsninger. Med hjælp fra Enterprise Europe Network har ReMoni nu fået en Eurostars-ansøgning igennem og starter nu udviklingssamarbejde med bl.a. engelske EnergyDeck.

Fremtidens energimåling skal være nem og billig
Foto: ReMoni ApS

Det at deltage i EU-projekter skal ses som et vigtigt bidrag til at danne en teknologiplatform, hvorfra man kan skabe samfundsnyttige og konkurrencedygtige produkter og koncepter.

Virksomheden ReMoni udvikler små sensorer, der bliver sat udenpå tekniske installationer (kabler og rør) for at overvåge vand, varme og strøm, så risikoen for at tabe ressourcer formindskes betydeligt. Det nye i forhold til andre koncepter på markedet er, at man kan klikke målerne på de eksisterende installationer, og løsningerne bliver dermed langt nemmere og billigere at installere.

Energistyring og overvågning af tekniske installationer kræver præcise data med høj detaljeringsgrad, men de konventionelle løsninger er enten dyre at installere eller ikke i stand til at levere den nødvendige datakvalitet. Derfor satte Bo Eskerod Madsen, administrerende direktør i ReMoni, sig i 2013 for at undersøge mulighederne for at søge EU-midler til at udvikle nye, innovative måder at måle og overvåge på. I efteråret 2013 kontaktede han derfor Enterprise Europe Network-konsulent Anders Skeem fra Agro Business Park. ReMoni havde på det tidspunkt fået bevilliget danske forprojektmidler under EUopSTART-ordningen til at forberede en Eurostars-projektansøgning. De to udformede i fællesskab teksten til en Eurostars-projektpartnersøgning, som blev sendt rundt til netværkspartnere i Enterprise Europe Network. Det affødte dialoger med flere potentielle partnere, men det var matchet med engelske EnergyDeck i samarbejde med Alexandra Instituttet, der i sidste ende gav pote. Og i andet ansøgningsforsøg blev Eurostars-projektet ”EU+” indstillet til medfinansiering.

Om projektet

EU+-projektet, der startede i april 2015, løber i to år og skal udvikle en ny teknologi, der styrer energi på installationsenhedsniveau, så resultatet bliver omkostningseffektive besparelser. Udviklingen vil blive opnået ved at kombinere 1) innovativ måleteknologi, som udnytter komplekse statistiske modeller til at reducere omkostningerne til målingshardware, 2) brugercentreret forskning, som skal levere en unik grænseflade, der giver brugerne mulighed for effektivt at engagere sig med komplekse data, og 3) en online platform, der skal levere EU+-løsningen internationalt.

Flere muligheder for EU-midler

I 2015 fik ReMoni også bevilliget EU-midler under Horizon 2020's SMV-instrument-ordning, hvor ansøgningsarbejdet blev hjulpet godt på vej af det midtjyske iFacilitator-samarbejde under ledelse af Central Denmark EU Office. Projektet ”RePower”, der fokuserer på forretningsmulighederne ved brug af batteriløse energi- og ressourceovervågnings-systemer, er komplementær til det produkt- og konceptarbejde, som ReMoni i øjeblikket er i gang med at implementere for at skabe større markedsmuligheder for virksomheden.

"Med hjælp fra Enterprise Europe Network har vi fundet de helt rette partnere til vores Eurostars-projekt, hvilket betyder, at vi nu endelig kan påbegynde udviklingsarbejdet på de produkter, som vi kan se, at markedet mangler. Samtidig har Enterprise Europe Network været en højt værdsat sparringspartner i håndteringen af SMV-instrumentprojektet, og pt. bruger vi netværket til at lede efter partnere, der er engageret i kommende, større EU-projekter inden for vores fagområde", forklarer Bo Eskerod Madsen.

Projekttitel

EU+

Akronym

EU+

EU-program

Horizon Europe (Rammeprogram for Forskning og Innovation) » Horizon 2020

EU-bevilling

832.855 euro (total)

Antal partnere i projektet

3

EuroCenter      Uddannelses- og Forskningsstyrelsen      Haraldsgade 53      2100 København Ø      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk     Tilgængelighedserklæring