Maritime virksomheder på Fyn hiver EU-millioner i land

Den fynske maritime klyngeorganisation, Fyns Maritime Klynge, styrker samarbejde mellem maritime virksomheder om konkrete projekter.

Maritime virksomheder på Fyn hiver EU-millioner i land

Den fynske maritime klyngeorganisation, Fyns Maritime Klynge, styrker samarbejde mellem maritime virksomheder om konkrete projekter. Ved hjælp af matchmaking og forretningsudvikling hjælper klyngen de maritime virksomheder med at opdyrke og udvikle projekter, som kan føre til nye forretningsområder.

Hjælp til fundraising er guld værd

Ikke mindre end tre virksomheder har sidste år samlet set hevet næsten 24 mio. kr. i land fra EU til udviklingsprojekter med hjælp fra klyngen. De glade modtagere er Tuco Marine Group (SMV-Instrumentet under H2020 og Markedsmodningsfonden), COOL4SEA ((SMV-Instrumentet under H2020) og LICengineering (Eurostars), hvis projekter centrerer sig om teknologisk produktudvikling og innovation.

Klyngen har i alle tre tilfælde hjulpet virksomhederne med sparring og vejledning i ansøgningsprocesserne, men har også været med til at sætte virksomhederne i kontakt med de rette aktører som fx Det Syddanske EU-kontor.

Ansøgningen til EU har været en dynamisk proces, som vi har lært rigtig meget af. Havde vi ikke fået støtten fra klyngen og Det Syddanske EU-Kontor, var vi ganske enkelt ikke kommet igennem med projektet. Vi forsøger hele tiden at bruge vores tid bedst muligt, og her har det bogstaveligt talt været guld værd for os at trække på yderst kompetent sparring og vejledning fra Fyns Maritime Klynge, der har hjulpet os på vej

fortæller Christian F. Jensen, der er medudvikler og ansvarlig for branding og fundraising i COOL4SEA.

Nye forretningsområder opdyrket

Fælles for alle tre eksempler er, at klyngen har været med til at opdyrke nye forretningsområder, samle samarbejdspartnere, styrke virksomhedernes innovative evner og udvikle deres respektive forretninger. Ved aktivt at opsøge de tre virksomheder har klyngens forretningsudviklere været med til at forvandle projekterne til nye forretningsområder via tæt dialog, møder og løbende sparring før, under og efter ansøgningsforløbet.

Mens Tuco Marine Group har brugt midlerne til at lancere en ny type miljøvenlig erhvervsbåd, har COOL4SEA brugt deres andel til at udvikle på en ny måde, hvorpå man kan producere køling på skibe. Sidst men ikke mindst har LICengineering udviklet en ny type software til måling af vind, vejr og slid på offshore-platforme.

EU-program

Horizon Europe (Rammeprogram for Forskning og Innovation) » Horizon 2020

EU-bevilling

Næsten DKK 24.000.000

EuroCenter      Uddannelses- og Forskningsstyrelsen      Haraldsgade 53      2100 København Ø      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk     Tilgængelighedserklæring