Gaia Solar med i internationalt solcelleprojekt

Et effektivt forløb med Enterprise Europe Network har resulteret i, at Gaia Solar A/S nu er partner i et netop opstartet Eurostars-projekt til udvikling og kommercialisering af den moderne solcelle, farvestofsolcellen - et projekt, hvor Gaia Solar også forventer en sidegevinst i form af øget eksport afledt af projektrelationerne.

Gaia Solar med i internationalt solcelleprojekt
Anders Sørensen, udviklingschef i Gaia Solar A/S. (Foto: Gaia Solar A/S)

I august 2014 fik Gaia Solar A/S via Agro Business Park, én af Enterprise Europe Networks syv danske partnere, nys om en sydkoreansk Eurostars-projekt-partnersøgning. Hurtigt blev virksomhedens interesse i at deltage formidlet til projektkoordinatoren, der stod i spidsen for at skrive ansøgningen, som blev godkendt i foråret 2015.

Udvikling og kommercialisering af farvestofsolcellen

Eurostars-projektet, som har titlen “MOSAIC - Manufacturing of Sizable Area and Integrated dye-sensitized solar Cells (DSSCs)”, har ud over Gaia Solar deltagelse af fire små og mellemstore virksomheder fra hhv. Sydkorea, Sverige, Spanien og Tyrkiet samt to sydkoreanske forskningsinstitutioner, hvoraf den ene, Chung Ang University, er projektkoordinator. Det samlede projektbudget er på godt 2,6 mio. euro, og projektet løber over 36 måneder. Projektet skal udvikle et stort solpanel af høj kvalitet baseret på farvestofsolceller for at fremme denne type solceller på markedet. Farvestofsolcellen er en forholdsvis ny type solcelle, der kan fremstilles af billige materialer. Inden for branchen arbejdes der intensivt på at gøre de nye farvestofsolcelleteknologier effektive, stabile og konkurrencedygtige.

Det er projektets tese, at store solpaneler baseret på farvestofsolceller i høj grad vil reducere det effektivitetstab, der opstår ved sammenkobling af paneler. Koblingen af de forskellige projektpartneres ekspertiser skal således i sidste ende lette kommercialisering af farvestofsolcellerne med særlig vægt på bygningsintegreret anvendelse, smarte vinduer og andre infrastrukturer. Gaia Solar skal bidrage med ekspertise inden for bygningsintegrerede solceller og fokusere på, hvor farvestofsolcellemodulerne kan anvendes og dermed bane vejen for kommercialisering af den udviklede teknologi i 2017.

Gaia Solars rolle

Gaia Solar har ansvar for demonstrationsprojekter i Danmark og facilitering af samarbejde med arkitekter og dertil bidrage med viden om marked og mulig forretningsmodel.

"Det bliver spændende at komme i gang med samarbejdet – og ikke mindst med de andre virksomheder i projektet, da vi naturligvis vil forsøge at spotte afledte kommercielle samarbejdsmuligheder", siger Anders Sørensen, udviklingschef i Gaia Solar.

Æstetik, konkurrencedygtighed og nye markeder

Netop fokusset på de bygningsintegrerede solceller gjorde, at Gaia Solar blev den virksomhed, som gjorde projektkonsortiet komplet.

"Vi fik partnersøgningen fra Agro Business Park, som hurtigt satte os i forbindelse med den sydkoreanske koordinator og hjalp os i de indledende drøftelser. Herefter oplevede jeg et meget professionelt ansøgningsforløb fra sydkoreansk side, og resultatet udeblev jo heller ikke", konkluderer Anders Sørensen.

For Gaia Solar betyder det at deltage i projektet, at de får mulighed for at være med helt inde i maskinrummet på udvikling af farvestofsolceller og deres anvendelse.

"Vi er på udkig efter alternativer til de gængse bygningsintegrerede løsninger, som giver større bygningsæstetik og gennemsigtighed, og som er mere omkostningseffektive. Så det betyder meget for os at deltage i dette projekt. Desuden vil vi bruge projektrelationerne til eksportrelaterede aktiviteter på udenlandske markeder", slutter Anders Sørensen.

Projekttitel

Manufacturing of Sizable Area and Integrated dye-sensitized solar Cells (DSSCs)

Akronym

MOSAICS

EU-program

Horizon Europe (Rammeprogram for Forskning og Innovation) » Horizon 2020

EU-bevilling

EUR 2.64 mio. euro (total)

Antal partnere i projektet

7

EuroCenter      Uddannelses- og Forskningsstyrelsen      Haraldsgade 53      2100 København Ø      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk     Tilgængelighedserklæring