Genomic Expression & OvaCure

Genomic Expression & OvaCure

oneRNA4OvaCure – ny diagnosemetode for livmoderhalskræft

Virksomhedsprofil: Etableret forskningstung biotech-virksomhed. 

Produktide: RNA-sekvensering til mere præcis diagnosticering af livmoderhalskræft og dermed mere effektive behandlinger. 

Ambition: Udvikling af RNA-diagnoseplatform. 

Behov: Penge til kliniske test, så diagnosemetoden kan godkendes af myndighederne og derefter indarbejdes i hospitalernes procedurer. 

EU-støtte: 60% til danske partnere og 50% til norsk SMV-partner. 

CopenVirk: Match til Eurostars-programmet og hjælp til projektmodning inden selve ansøgningsskrivningen.

Projekttitel

oneRNA4OvaCure

EU-program

Horizon Europe (Rammeprogram for Forskning og Innovation) » Horizon 2020

EU-bevilling

1,2 mio. EUR

Antal partnere i projektet

3

EuroCenter      Uddannelses- og Forskningsstyrelsen      Haraldsgade 53      2100 København Ø      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk     Tilgængelighedserklæring