Grænseoverskridende førstehjælp

I projektet SAVING LIFE tager danske og tyske redningsmandskaber kampen op mod pludselig hjertedød. Et enestående projekt med Dansk Folkehjælp (DFH) som Leadpartner og den tyske søsterorganisation Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Schleswig-Holstein som projektpartner. Igennem et tæt, grænseoverskridende samarbejde vil projektpartnerne øge antallet af overlevende efter hjertestop.

Grænseoverskridende førstehjælp

Hvad ville du gøre, hvis din kollega faldt om med hjertestop? At der er tale om et sandsynligt scenarie, vidner de senere års nomineringer til prisen årets førstehjælper om. Der er altid mindst en nomineret, der har ydet førstehjælp til en person med hjertestop. Ved et hjertestop tæller hvert minut. Jo hurtigere patienten får hjælp, jo større er chancen for overlevelse.

Statistikken fortæller, at hvis der ydes førstehjælp vil hver ottende overleve, hvorimod kun 1 ud af 30 overlever, hvis der ikke ydes hjælp. Ud af de dem, der overlever et hjertestop, kommer tre ud af fire tilbage i arbejde igen. Men også her spiller det ind, hvor lang tid der går, inden den livreddende førstehjælp sættes ind. Førstehjælp er således vigtigt både for samfundet og for den enkelte person.

Hurtigere reaktionstid

Saving Life (Grænseoverskridende Førstehjælp) ønsker at gøre civilsamfundets reaktionstid i forhold til uheld, sygdom og hjertestop hurtigere via uddannelse af førstehjælpere. Både Tyskland og Danmark udfordres af, at der kan gå lang tid inden alarmberedskabet er fremme ved hjertestop. Og netop fordi det er minutterne, som tæller, kan en markant forbedring af overlevelsestallene ved hjertestop kun opnås gennem en målrettet indsats, bl.a. ved at den enkelte borger aktiveres. I projektet skal der udvikles to applikationer, som er tilpasset det danske og det tyske alarmberedskab. Derudover skal der føres en fælles kampagne og kursusaktivitet omkring det at være en aktiv førstehjælper og at turde at handle i en kritisk situation, uanset hvor man befinder sig. Ved at gøre projektet grænseoverskridende kan partnerne og deltagerne udveksle erfaringer og dermed optimere projektet. Det vil få langt større bevågenhed blandt befolkningen, ligesom samfundet bliver opmærksomme på vigtigheden af at inddrage frivillige aktivt i kampen om at øge overlevelsesprocenten.

Partnerne i projektet vil benytte sig af en ny teknologi, hvor frivillige førstehjælpere via en smartphone-APP kaldes ud til hjertestop for at yde førstehjælp, indtil redningsmandskabet når frem.

Yderligere information

Projekttitel

SAVING LIFE

Akronym

Grænseoverskridende Førstehjælp

EU-program

Interreg » Deutschland-Danmark

EU-bevilling

903.913 Euro

Antal partnere i projektet

2

EuroCenter      Uddannelses- og Forskningsstyrelsen      Haraldsgade 53      2100 København Ø      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk     Tilgængelighedserklæring