Innovationskuponer kan fremskynde udviklingen

Biopeople - Denmark's Life Science Cluster har med succes deltaget som dansk partner i Interreg programmer i Nordvesteuropa, hvor små økonomiske incitamenter i form af vouchers, har bidraget til at danske virksomheder har mødt nye samarbejds- og sparringspartnere i andre europæiske lande

Innovationskuponer kan fremskynde udviklingen

Det sidste program, In2LifeSciences, er nu afløst af det såkaldte Boost4Health program, støttet af Interreg NWE midler, hvor 11 organisationer, der supporterer små og mellemstore virksomheder i syv lande i Europa, har slået sig sammen for at støtte små og mellemstore life science virksomheder i at øge deres internationale vækst.

Interregstøtten kombineret med regional støtte gør det muligt for Boost4Health programmet at tilbyde små og mellemstore virksomheder coaching og/eller økonomisk støtte til at etablere nye samarbejder på tværs af grænserne i de deltagende partnerregioner.

Boost4Health programmet løber fra 2016 til 2019, og projektet forbinder formelt Biopeople til forskellige europæiske Life Science klynger i Holland, Spanien, Belgien, Frankrig, Tyskland og England. Ved at dele ekspertise og netværk og tilbyde praktisk og økonomisk støtte i et vist omfang, kan Boost4Health samarbejdet hjælpe til forretningsudvikling på nye markeder i Nordvesteuropa. Danske små og mellemstore virksomheder som vil udforske nye muligheder og internationalisere forretningen kan deltage i programmet og derved blive del af dette europæiske Life Science netværk.

Biopeople uddeler kuponer til en værdi fra €500-€7.000 til besøg eller konkrete samarbejdsprojekter. En af de virksomheder, der fik en innovationskupon, mens det stadig hed In2LifeSciences, er Bridge Bioresearch. Virksomheden fik en innovationskupon til et samarbejdsprojekt med en tysk biotekvirksomhed. Hvad det betød, fortæller Søren Stenderup fra Bridge Bioresearch:

Vi havde al dokumentation klar bortset fra dokumentation vedr. lægemidlets optagelighed. Den tyske biotekvirksomhed kontaktede os og tilbød at hjælpe. Vi blev enige om at søge en IN2LS voucher, der gjorde, at vores udviklingsprojekt på kort tid kom videre i processen.

Bridge Bioresearch var en af de 19 danske virksomheder, som ved hjælp af en innovationskupon fra IN2Lifesciences fik bragt udviklingen af et lægemiddel videre i processen på kort tid.

Yderligere information

EU-program

Interreg » Interreg Europe

EU-bevilling

EUR 350.000

Antal partnere i projektet

11

EuroCenter      Uddannelses- og Forskningsstyrelsen      Haraldsgade 53      2100 København Ø      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk     Tilgængelighedserklæring