Internationalt plug and play motionsprogram til ældre borgere

SeniorForm er et gratis, online plug and play motionsprogram, som er udviklet til ældre borgere på plejecentre. Med hjælp fra Enterprise Europe Network har SeniorForm modtaget 60.000 EUR i støtte fra EU-programmet Erasmus+ og skal i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne SOSU Nord og en SOSU-erhvervsskole i Estland udvikle platformen, så den bliver tilgængelig for ældre borgere i Europa.

Internationalt plug and play motionsprogram til ældre borgere

Antallet af ældre er stigende i Danmark, og det giver et øget behov for digitale løsninger, der kan være med til at forbedre de ældres sundhed og trivsel. Seniorform er udviklet af Viggo Steincke fra Steincke Soundlab i samarbejde med spiludvikler John Nørgaard fra Sonokids DK. Idéen til platformen opstod under COVID-19 nedlukningen, hvor plejecentre var lukket ned for besøgende og træningsaktiviteter fra udefrakommende.

Som frivillig på et plejehjem oplevede Viggo Steincke, at de ansatte ikke havde meget tid til at igangsætte fælles motionsaktiviteter. Han erfarede også, at de ældre nød at se billeder af kendte seværdigheder, og det blev starten på SeniorForm med en kombination af motionsøvelser på video med specialkomponeret musik og indlagte pausebilleder, som giver beboerne mulighed for at røre sig og tale sammen om det, de ser på skærmen.

Overblik over internationale muligheder

For at afdække mulighederne for at introducere platformen til europæiske seniorer rundt om i Europa kontaktede SeniorForm Enterprise Europe Network-konsulent Aija Konisevska Azadi, som lavede et overblik over aktuelle og relevante fundingmuligheder og foreslog virksomheden at kigge i retning af EU-programmet Erasmus+.

Herefter blev der udarbejdet en projektbeskrivelse til Enterprise Europe Networks partnersøgningsdatabase. På baggrund af denne rakte Enterprise Europe Network i Estland ud med interesse fra én SOSU-skole fra det sydlige Estland, Valga County Vocational Training Centre.

Partnersøgningen blev også brugt til at indlede dialog med Videnscenter for Velfærdsteknologi under SOSU NORD, som er en af Danmarks største social- og sundhedsskoler. Herefter blev der indsendt en ansøgning til Erasmus+ programmet, som blev godkendt i begyndelsen af 2023.

Erfaringer fra den virkelige verden

Både SOSU Nord og den estiske skole sender deres elever ud i praktik i efteråret 2023, hvor de tester platformen i praksis. Viggo Steincke fortæller:

Det handler meget om at få nogle erfaringer fra de studerende. De kommer ligesom med en lille gave, når de er ude i praktik, og det er jo det, der er vigtigt - at de bruger det. Og de erfaringer, de får derfra, ryger tilbage til os, sådan at vi har mulighed for at lave nogle nye versioner og rette til osv.

Motionsprogrammet bliver tilgængeligt på dansk, engelsk og estisk, og derudover vil der blive udarbejdet undervisningsmateriale til socialarbejdere til anvendelse af programmet. Undervisningsmaterialet vil også blive integreret i det eksisterende undervisningsmateriale hos både SOSU Nord og Valga County Vocational Training Centre i Estland.

International drøm blev til virkelighed

Hjælpen fra Enterprise Europe Network har betydet, at Seniorform nu er tilgængelig i en international version.

Aija har været en uvurderlig hjælp i forhold til udarbejdelse af vores EU-ansøgning til Erasmus+ projektet. Set i bakspejlet ville vi ikke kunne have gjort det selv. Vi ville ikke kunne have kommet ind i det sprog, man skal bruge – buzzwords og nogle bestemte termer. Vi snakkede ikke så teoretisk om det, som vi fandt ud af, man skulle i sådan en ansøgning. Uden Aija havde vi ikke siddet her nu,

fortæller John Nørgaard og fortsætter: "Aija perspektiverede også ansøgningen i forhold til det problem, at vi bliver flere og flere ældre herhjemme, og det er et generelt problem i Europa – vi bliver ældre og ældre og mere og mere plejekrævende. Sektoren er presset, og det er den også i hele Europa. Og det var meget Aijas fortjeneste at sætte det i perspektiv - også med tal - at få formuleringen helt skarp. Så det var super godt. Han afslutter:

Samarbejdet med Enterprise Europe Network har gjort, at projektet er blevet realiseret i international sammenhæng, og det havde vi ikke selv formået. Ganske enkelt, det havde vi ikke!

SeniorForm går pt. med overvejelser om at udarbejde en ansøgning til den store Erasmus+ pulje i den nærmeste fremtid og gøre brug af de erfaringer, som de har fået i løbet af projektet. Fakta SeniorForm.dk SeniorForm.dk er en digital platform til de ældre til at sikre bevægelse og en aktiv livsstil. Platformen har en bred brugerflade, som fordeler sig på plejehjem, aktivitetscentre, demens- og handicaptilbud samt borgere i eget hjem.

EU-program

Erasmus + (Støtteprogram for almen uddannelse, erhvervsrettet grund- og efteruddannelse, ungdom og idræt) » Erasmus+

EU-bevilling

60.000 EUR

Antal partnere i projektet

3

EuroCenter      Uddannelses- og Forskningsstyrelsen      Haraldsgade 53      2100 København Ø      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk     Tilgængelighedserklæring