Interreg projekt til forbedring af regionale eksport- og internationaliserings-initiativer

EIS – Everywhere International SMEs – er et 4-årigt Interreg Europe projekt, som har til formål at forbedre de regionale initiativer indenfor eksport og internationalisering, med et langsigtet mål om at levere relevante og værdifulde aktiviteter, der kan understøtte SMV'ers internationalisering.

Interreg projekt til forbedring af regionale eksport- og internationaliserings-initiativer

Gennem projektet vil der blive udviklet og lavet forbedringer af de deltagende regioners strategier og politikker omkring eksport og internationalisering, og der vil blive udviklet konkrete aktiviteter der kan understøtte SMV'ernes internationalisering. 

Region Midtjylland er partner i projektet for at hente inspiration fra internationaliseringsindsatser på tværs af Europa og få udfordret og gennemgået deres egen indsats under Eksport- og Internationaliserings-programmet. Der deltager regioner fra 7 lande: Storbritannien, Irland, Polen, Italien, Kroatien, Portugal og Danmark.https:

Læs mere

Projekttitel

Everywhere International SME's

Akronym

EIS

EU-program

Interreg » Interreg Europe

EU-bevilling

1420022 €

Antal partnere i projektet

9

EuroCenter      Uddannelses- og Forskningsstyrelsen      Haraldsgade 53      2100 København Ø      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk     Tilgængelighedserklæring