Netværk af europæiske dataforskere adresserer COVID19 dataudfordringer

MSCA RISE projektet NeEDS – Network of European Data Scientists er del af en arbejdsgruppe af dataforskere fra forskellige europæiske universiteter, der har udviklet et Artificial Intelligence værktøj til at give kortvarige forudsigelser om udviklingen af pandemien. Med denne nye metode har NeEDS-gruppen bidraget til den samarbejdsindsats, der koordineres af den spanske matematikkommission for at understøtte datadrevet beslutningstagning i forbindelse med COVID19-pandemien.

Netværk af europæiske dataforskere adresserer COVID19 dataudfordringer

Kunstigt intelligensværktøj forudsiger udviklingen i COVID-19

I Spanien blev de første tilfælde af COVID-19 pandemien bekræftet i slutningen af februar 2020. Hurtig derefter begyndte en daglig dataindsamling af de forskellige regioner. Data og Data Science værktøjer viste sig at være afgørende, når kom til at hjælpe beslutningstagerne i denne meget usikre kontekst. NeEDS - og det videnskabelige samarbejde omkring det - var afgørende i forhold til meget hurtigt at kunne samle en arbejdsgruppe af dataforskere fra forskellige europæiske universiteter, som har udviklet et kunstigt intelligensværktøj (sparse ensemble method), der kan give kortsigtede prognoser på udviklingen af pandemien. Med denne nye metode har NeEDS-gruppen bidraget til samarbejdet om at understøtte datadrevne beslutninger relateret til COVID-19 pandemien, som koordineres af Den Spanske Matematikkommission. NeEDS konsortiet arbejder også med at tackle andre vigtige dataforskningsspørgsmål, fx brug af spatial data til at understøtte COVID-19 applikationer eller at adressere de presserende behov for databeskyttelse. For mere information klik her.

Stærkt tværsektorielt konsortium

NeEDS er en tværsektoriel konsortium, som indbefatter fem EU-lande, USA og Chile. Den har seks akademiske og otte industrielle deltagere, der spænder over sektorer som energi, detailhandel, forsikring og banker såvel som statistiske kontorer. Arbejdet koordineres af Dolores Romero Morales fra Copenhagen Business School. Danmarks Statistik er den anden danske deltager. NeEDS kombinerer stærk og komplementerende faglig viden inden for dataforskning, Business Analytics, matematisk modellering og optimering. I kraft af denne sammensætning indtager NeEDS en unik position, når det kommer til at levere den seneste multidisciplinære forskning for at fremme akademisk tænkning omkring dataforskning i Europa og styrke industriens og den offentlige sektors dataforskningskapacitet. Som et MSCA RISE projekt fungerer NeEDS gennem den tværsektorielle vidensudveksling og fysiske samarbejde mellem internationale forskere. Da al rejseaktivitet midlertidigt er sat på pause på grund af COVID-19, har NeEDS imidlertid tilpasset sig situationen hurtigt og med succes. Al fokus er nu rettet mod de dataudfordringer, som er dukket op i forbindelse med pandemien. I et nyligt  interview reflekterede Dolores Romero Morales over potentialet for NeEDS’ ekspertviden og holdets indsats i forhold til at tackle disse dataudfordringer. Bidraget til at understøtte datadrevne beslutninger i denne pandemi er imidlertid kun et eksempel på, hvordan NeEDS-sammenslutningen har anvendt dataforskning. 

Flere eksempler kan findes på 

Projekttitel

Research and Innovation Staff Exchange - Network of European Data Scientists

Akronym

NeEDS

EU-program

Horizon Europe (Rammeprogram for Forskning og Innovation) » Horizon 2020

EU-bevilling

€1,168,400

Antal partnere i projektet

14

EuroCenter      Uddannelses- og Forskningsstyrelsen      Haraldsgade 53      2100 København Ø      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk     Tilgængelighedserklæring