Projekt gør musikere til entreprenører

Musikkonservatorier i hele Europa samarbejder om at lære kommende musikere at være deres egne managere. Alle kunstneriske uddannelser kan have gavn af læringen fra samarbejdet, vurderer den danske projektleder.

Projekt gør musikere til entreprenører

Musikere brænder for deres musik og er til gengæld ofte ret uinteresserede i, hvordan de kan gøre deres passion og musikalske kompetencer til en rentabel levevej. En del talentfulde musikere må derfor nødtvungent lægge deres instrument på hylden, fordi de ikke kan leve af at spille.

Den situation er både uheldig og unødvendig, vurderer en række europæiske musikkonservatorier, der er gået sammen om at gøre musikere mere entreprenante. I et Erasmus+ støttet strategisk partnerskabsprojekt samarbejder musikkonservatorier i fem lande med det mål at udvikle konkrete værktøjer til at gøre entreprenørskab til en del af mindsettet hos musikstuderende og på Europas musikkonservatorier. I samarbejdet deltager også de europæiske musikkonservatoriers samarbejdsorganisation AEC.

Lovende resultater

De foreløbige resultater er lovende, fortæller partnerskabets projektleder Keld Hosbond, vicerektor og leder af internationalisering på Det Jyske Musikkonservatorium, der deltager i og leder projektet:

"Musikere og andre kunstnere har generelt en berøringsangst over for det kommercielle, og det er et stort dilemma, for mange må opgive deres kunstneriske drømme, fordi de ikke kan leve af det. De skal lære at drive en forretning med både et kunstnerisk og et kommercielt ben, og det understøtter dette projekt".

Når vi mødes, lærer vi af hinanden og har superspændende snakke på ledelsesplan og om læring. Hvordan lærer vi egentlig studerende og hinanden om entreprenørskab? Det er uddannelsessamarbejde, når det er bedst, for det hæver overliggeren for alle.

Projektet har fået titlen “Reflective Entrepreneurial Music Education – Worldclass” og forpligter parterne til samarbejde på fire niveauer:

  • At styrke studerendes entreprenørskabskompetencer blandt andet via bootcamps for studerende
  • At kompetenceudvikle underviserne på musikkonservatorierne via træningssessioner, så de kan undervise i entreprenørskab
  • At få musikkonservatoriernes ledelser til at tænke entreprenant og prioritere entreprenørskab
  • At sætte entreprenørskab på dagsordenen på alle Europas musikkonservatorier

Ambitionerne med projektet er høje, konstaterer Keld Hosbond. Men på alle fire niveauer er der fremdrift i projektet, og han tror på, at ambitionerne bliver indfriet: "Vi postulerer, at vi kan flytte hele dagsordenen blandt Europas musikkonservatorier med dette projekt i forhold til entreprenørskab". Han får mange henvendelser fra både studerende og ledelser på musikkonservatorier i hele Europa, der gerne vil være del i projektet, og han bruger meget tid på at formidle de foreløbige erfaringer fra projektet videre til andre musikkonservatorer.

Hæver overliggeren

Konkret skal partnerne i projektet udvikle to konkrete værktøjer, fortæller Keld Hosbond:

  • En online manual, som skal understøtte refleksiv entreprenant tænkning
  • Et undervisningsmodul i entreprenørskab, hvor studerende mødes til bootcamps.

Onlinemanualen skal understøtte musikstuderende i at have refleksioner - alene, men også sammen med andre. Undervejs i projektet har partnerne nemlig gjort den erfaring, at træning af de studerendes evne til samskabelse af projekter er en endnu vigtigere dimension af entreprenørskab end først antaget, forklarer Keld Hosbond: "Vi indså blandt andet undervejs, at de studerende skulle mødes til bootcamps og udvikle konkrete projekter med hinanden, så projektet har fået tilføjet dette som endnu et element".

Keld Hosbond og Det Jyske Musikkonservatorium har lang og god erfaring med at deltage i europæiske og internationale uddannelsessamarbejder. Når uddannelsessamarbejde er bedst, vinder alle parter ved det. Det er tilfældet i dette projekt, oplever Keld Hosbond: "Når vi mødes, lærer vi af hinanden og har super spændende snakke på ledelsesplan og om læring. Hvordan lærer vi egentlig studerende og hinanden om entreprenørskab?  Det er uddannelsessamarbejde, når det er bedst, for det hæver overliggeren for alle".

Keld Hosbond er sikker på, at erfaringerne fra projektet også kan gøre gavn på andre typer kunstneriske uddannelser. At arbejde mere med entreprenørskab og innovation er nemlig en trend for tiden på alle kunstneriske uddannelser, fastslår han:

Der er en transformation i gang på kunstneriske uddannelser, som har været lidt indadskuende, og hvor impulser fra det omgivende samfund blev set som lidt forstyrrende for undervisningen. I dag er paradigmet vendt om: De studerende bliver opfordret til at være proaktive og skabe deres egen karriere, gerne allerede mens de studerer, og det skal de kunstneriske uddannelser være rustet til at hjælpe dem med.

Stor synergi

Der er stadig en vis modstand mod at arbejde med entreprenørskab på musikkonservatorier, oplever Keld Hosbond. Den er stærkt aftagende på Det Jyske Musikkonservatorium, som har arbejdet med entreprenørskab i en årrække, og det er hans indtryk, at en del andre danske kunstneriske uddannelser også er godt i gang med at arbejde med entreprenørskab.

"Der er dog stadig studerende og undervisere, som synes, det er noget pjat, især i Central- og Østeuropa, som er den klassiske musiks højborg. Hér er der fortsat mange skoler og undervisere, som ser det som næsten kættersk at gøre undervisning i forretningsudvikling til en del af pensum på højere musikuddannelser", fortæller Keld Hosbond. I det lys ærgrer det ham, at projektgruppen alene består af konservatorier i Vest- og Nordeuropa, som allerede arbejder med innovation og har lang erfaring med samarbejdsprojekter. 

"Vi valgte at samarbejde med partnere som os selv, og det har store fordele i forhold til at udvikle best practice og gør samarbejdet smidigt, men det ville også have været spændende og haft en stor styrke at inddrage en partner fra et land, der ikke er så langt endnu", understreger Keld Hosbond. Både de danske, britiske og hollandske partnerkonservatorier arbejder allerede intensivt med entreprenørskab, mens de finske og norske konservatorier er inviteret med, fordi de er meget opsatte på at styrke denne side af uddannelsesudbuddet. Keld Hosbond anbefaler varmt at kombinere dét at arbejde med entreprenørskab med at deltage i europæisk uddannelsessamarbejde:

Der ligger kæmpe synergieffekter i at arbejde med entreprenørskab og internationalisering samtidig. Hvis man eksempelvis gerne vil have studerende på praktikophold i udlandet eller lærere på lærerudveksling, hvorfor så ikke samtidig sikre, at de tænker entreprenørskab og karriereopbygning, mens de er afsted?

 
OM PROJEKTET “REFLECTIVE ENTREPRENEURIAL MUSIC EDUCATION – WORLDCLASS”

Projektet er et strategisk partnerskab med seks partnere. Projektet er toårigt og løber frem til november 2018. Partnerne i projektet er:
- Det Jyske Musikkonservatorium (ansøger), Danmark
- Association Européenne des Conservatories, Belgien
-  Hogeschool der Kunsten Den Haag, Nederlandene
- Guildhall School of Music and Drama, Storbritannien
- Sibelius Academy of Music, Finland
- Norges Musikhøgskole, Norge

 

Projekttitel

Reflective Entrepreneurial Music Education – Worldclass

Akronym

RENEW

EU-program

Erasmus + (Støtteprogram for almen uddannelse, erhvervsrettet grund- og efteruddannelse, ungdom og idræt) » Erasmus+

EU-bevilling

234.135 EURO

Antal partnere i projektet

5

EuroCenter      Uddannelses- og Forskningsstyrelsen      Haraldsgade 53      2100 København Ø      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk     Tilgængelighedserklæring