Stærkere inkubationsmiljøer i Østersøområdet

Inkubatorer støtter iværksættere, nystartede virksomheder og små og mellemstore virksomheder (SMV’er), der skaber økonomisk vækst og arbejdspladser. I IRIS-projektet samarbejder inkubatorer fra lande omkring Østersøen om at udvikle sig, for bedre at kunne hjælpe og understøtte.

Inkubatorer skal også udvikles

Det handler om, at også inkubatorernes kompetencer og færdigheder gøres skarpere, når partnerne i projektet sammen deler og udvikler de værktøjer de til dagligt anvender på de iværksættere og virksomheder de hjælper med at udvikle. Herigennem bidrager projektet til at sikre overlevelsesraten hos nye virksomheder, og inkubatorerne kan i endnu højere grad understøtte iværksætternes og virksomhedernes positive vækst.

Vigtig videndeling

Partnerskabet fungerer som laboratorium for test og udvikling af eksisterende og nye værktøjer, og man forsøger konstant at forbedre kvaliteten af de tilbud man har ved at dele best practices og erfaring partnerne imellem. Det skaber grundlag for - både lokalt og i samarbejder -, at styrke kompetencer, udvikle nye virksomheder og hjælpe med at åbne nye markeder. Erhvervshus Midtjylland deltager i projektet som én af 14 organisationer beliggende tæt omkring Østersøen og er med til at udbrede erfaringerne fra arbejdet.

Yderligere information

Projekttitel

Improved Results in Innovation Support - transnational exchange and joint development between Innovation Infrastructure Organisations

Akronym

IRIS

EU-program

Interreg » Østersøprogrammet

EU-bevilling

€ 4,42 mio

Antal partnere i projektet

14

EuroCenter      Uddannelses- og Forskningsstyrelsen      Haraldsgade 53      2100 København Ø      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk     Tilgængelighedserklæring