Udvikling af nye innovative og digitale oplevelser til børnehavebørn

Det danske teater, Limfjordsteatret, som har afdelinger på Mors og i Thy, har indgået et projektsamarbejde med det italienske teater Kyber Teatro, hvor de sammen skal udarbejde nye digitale oplevelsesrum for børnehavebørn. Samarbejdet er kommet i stand med hjælp fra Enterprise Europe Network, som NordDanmarks EU-kontor er partner i, og midler fra EU-programmet Erasmus+.

Udvikling af nye innovative og digitale oplevelser til børnehavebørn

 Limfjordsteatret producerer to-fem forestillinger om året for både børn, unge og voksne. Forestillingerne spilles lokalt og sendes derefter på turné i resten af landet og ind imellem også i udlandet. Teatret har særlig fokus på at udvikle samarbejder med uddannelsesinstitutioner helt fra vuggestuealderen til voksenuddannelsesniveau.

Søgte samarbejde med fokus på de digitale medier

Limfjordsteatret var interesseret i at blive klogere på mulighederne for EU-funding og deltog i et online informationsmøde omkring Erasmus+ programmerne, hvor de kom i kontakt med Enterprise Europe Network-konsulent Aija Konisevska Azadi fra NordDanmarks EU-kontor. Efter informationsmødet var interessen vakt for at høre mere om mulighederne for EU-funding, og der blev holdt nogle møder mellem teatret og Enterprise Europe Network, hvor der blev set nærmere på de projekter, som teatret allerede havde arbejdet på, og hvad de ønskede i forhold til et projektsamarbejde.

Charlotte Olling Rebsdorf, teaterformidler og tovholder på projektet fra Limfjordsteatret fortæller om deres ønsker til samarbejdet:

Vi er interesserede i at inddrage de digitale teknologier i vores forestillinger. Et af vores fokusområder er yngre børn i daginstitutioner, og vi vil gerne ud at lave teater, hvor vi bruger digitale værktøjer til at inddrage børnene, så de selv er med til at skabe historierne.

I regi af Enterprise Europe Network havde Aija i forbindelse med en tidligere konference været i kontakt med Teater Kybro i Italien, som kunne være en oplagt samarbejdspartner for det danske teater, da de har den ekspertise, viden og netværk inden for digitalisering, som Limfjordsteatret var på udkig efter. Aija sørgede for, at kontakten mellem de to teatre hurtigt blev formidlet, og begge parter var efterfølgende klar til at indgå i et projektsamarbejde.

Pixels and Performing Arts

Projektet med titlen “Pixels and Performing Arts” har til formål at styrke teknologiske færdigheder ved at give pædagoger innovative værktøjer og metoder gennem scenekunst og udforske potentialet i scenekunst til at berige og transformere måden, man lærer på. Projektet vil derudover fremme digitale færdigheder og social inklusion ved at udvikle børns kreativitet og en følelse af at høre til i fællesskabet.

Samarbejdet er blevet støttet med 60.000 EUR fra EU-programmet Erasmus+ og omfatter forskellige aktiviteter, herunder bl.a. udvikling af undervisningsmaterialer, workshops og forestillinger i børnehaver og på teatret.

Det danske og italienske teater har bl.a. valgt at sætte fokus på bjørnedyr, der er små mikroskopiske dyr, der lever i hele verden. Hos Limfjordsteatret kalder man dem superhelte, og via en nyindkøbt maskine er det muligt for teatret at bruge programmer med kodning, der aktivt kan følge børnenes bevægelser, så de fx kan styre en superhelt gennem en forhindringsbane. "Vi skal se, hvad børnene tænker, at en superhelt kan, så det bliver nogle af de ting, børnene selv kommer med, så de føler, de styrer tingene og bliver en del af det univers, der skabes, fx på et hvidt lærred eller på gulvet."

Charlotte Olling Rebsdorf er meget begejstret for samarbejdet med det italienske teater og fortæller videre:

Samarbejdet er vildt sjovt, også fordi de [det italienske teater] er meget åbne for alt, hvad vi kommer med, og vi er åbne for, hvad de kommer med. Det er kun nye medier, og det er ret sjovt for os, for det er ikke rigtig noget, vi har arbejdet med tidligere. Det har været et super samarbejde indtil videre.

Enterprise Europe Network hjalp både det danske og italienske teater i forbindelse med forskellige online møder og fælles forberedelse af ansøgningen til Erasmus+ programmet. "Samarbejdet med Enterprise Europe Network har betydet alt. Vi har fået hjælp til både de store og små spørgsmål i forhold til ansøgningsskemaer, hvad man skal være opmærksom på osv., og vi var ikke nået i mål med projektet, hvis vi ikke havde haft så tæt et samarbejde. Det er fantastisk at have hjælpen lige ved hånden, når man har brug for det," slutter Charlotte Olling Rebsdorf. Limfjordsteatret har efterfølgende søgt midler fra Erasmus+ samarbejdsprojektpuljen, hvor der kan søges op til 400.000 EUR, og projektet involverer også partnere fra Letland og Spanien.

Fakta: Limfjordsteatret har også en teaterskole for børn, en 2-årig grunduddannelse i skuespilteknik, undervisning i showdance, Limfjordsteatrets Akademi for scenekunst og et Værksted for Scenekunst, der har særlig fokus på at formidle scenekunst til skoler, institutioner mm.

Læs mere på:

Projekttitel

Pixels and Performing Arts

EU-program

Erasmus + (Støtteprogram for almen uddannelse, erhvervsrettet grund- og efteruddannelse, ungdom og idræt) » Erasmus+

EU-bevilling

60.000 EUR

EuroCenter      Uddannelses- og Forskningsstyrelsen      Haraldsgade 53      2100 København Ø      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk     Tilgængelighedserklæring