CAPNOVA
Universitetsparken 7
4000 Roskilde
Katrine Krogh Balslev

CAPNOVA

CAPNOVA tilbyder små og mellemstore virksomheder i Region Sjælland gratis vejledning om dansk og europæisk projektfinansiering. Vi afholder informationsmøder og informerer om mulighederne bl.a. via LinkedIn. Vejledningen finder sted i form af individuel rådgivning direkte til virksomheder og partnerskaber. Blandt andet gennem en målrettet og dybdegående sparring i skrivefasen. Vækstforum Sjælland og Region Sjælland finansierer Fundraising Service Sjælland gennem projektet Fundraising- og innovationsvejledning for mindre virksomheder. Servicen er derfor gratis.

Tilknyttet følgende regioner

 • Region Sjælland

Områder

 • Udvikling og innovation

Emner

 • Energi
 • Fødevarer og Landbrug
 • Informations- og kommunikationsteknologi (IKT)
 • Miljø og klima
 • Samfund, kultur og medier
 • Sundhed
 • Teknologi, produktion og materialer
 • Transport

Målgrupper

 • SMV

Services

 • Ansøgningsvejledning
 • Information om risikovillig kapital
 • Information om støttemuligheder
 • Rådgivning om regler og økonomi

EU-programmer

 • Interreg
 • Horizon 2020
 • Erasmus+
 • Creative Europe
 • COSME

EuroCenter      Uddannelses- og Forskningsstyrelsen      Haraldsgade 53      2100 København Ø      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk     Tilgængelighedserklæring