Europe Direct Bornholm
Ullasvej 23
3700 Rønne
Niels Chresten Andersen

Europe Direct Bornholm

Bornholms Regionskommunes EU-oplysningscenter og en del af Europa-Kommissionens netværk af godt 500 Europe Direct informationscentre. Formålet er at sprede information om EU, yder borgerservice, arrangere aktiviteter til oplysning om aktuelle EU-emner, programmer og med henblik på at stimulere til en oplyst EU-debat, samt til at fremme samarbejdet med andre europæiske regioner. Europe Direct Bornholm repræsenterer i netværket endvidere Bornholms Vækstforum.

Tilknyttet følgende regioner

 • Region Hovedstaden

Områder

 • EU-samarbejde om uddannelse
 • Formidling og kreative projekter

Emner

 • Energi
 • Fødevarer og Landbrug
 • Miljø og klima
 • Samfund, kultur og medier
 • Sundhed
 • Transport

Målgrupper

 • Interesseorganisation
 • Netværk
 • Offentlig aktør

Services

 • Ansøgningsvejledning
 • Hjælp til projektadministration
 • Idé- og projektudvikling
 • Information om støttemuligheder
 • Interessevaretagelse
 • Partnersøgning

EU-programmer

 • Interreg
 • Horizon 2020
 • Erasmus+
 • Creative Europe
 • COSME

EuroCenter      Uddannelses- og Forskningsstyrelsen      Haraldsgade 53      2100 København Ø      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk     Tilgængelighedserklæring