Food & Bio Cluster Denmark
Agro Food Park 13
8200 Aarhus N
Anders Skeem

Food & Bio Cluster Denmark

Food & Bio Cluster Denmark er pr. 1. juni 2020 Danmarks landsdækkende klynge inden for fødevarer og bioressourcer. Er skabt for at styrke den vidensbaserede innovation og vidensamarbejdet på tværs af hele værdikæden - herhjemme og internationalt. Er den direkte indgang for danske og internationale virksomheder og videninstitutioner til netværk, forretningsudvikling, innovation og finansiering. Og har indgående erfaring med og kan trække på nationale og internationale ressourcer for at realisere nye, innovative idéer. Food & Bio Cluster Denmark er med i Enterprise Europe Network.

Tilknyttet følgende regioner

 • Region Hovedstaden
 • Region Midtjylland
 • Region Nordjylland
 • Region Sjælland
 • Region Syddanmark

Områder

 • Forskningsaktiviteter
 • Skabelse af udenlandske forbindelser
 • Udvikling og innovation
 • Best practice projekter

Emner

 • Energi
 • Fødevarer og Landbrug
 • Miljø og klima

Målgrupper

 • Interesseorganisation
 • Netværk
 • Offentlig aktør
 • Privat konsulent
 • SMV
 • Stor virksomhed
 • Viden- og forskningsinstitution

Services

 • Hjælp til projektadministration
 • Idé- og projektudvikling
 • Information om risikovillig kapital
 • Information om støttemuligheder
 • Partnersøgning

EU-programmer

 • Interreg
 • Horizon 2020
 • COSME

EuroCenter      Uddannelses- og Forskningsstyrelsen      Haraldsgade 53      2100 København Ø      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk     Tilgængelighedserklæring