Cluster Excellence Denmark
Admiralgade 15, Nikolaj Plads
1066 Copenhagen K.

Cluster Excellence Denmark

Cluster Excellence Denmark er den nationale supportfunktion for innovative netværk og klynger i Danmark. Visionen for Cluster Excellence Denmark er, at de danske klyngeorganisationer bliver bedre til at løse deres primære opgaver over for virksomheder og videninstitutioner, dvs. matchmaking, brobygning, igangsættelse af samarbejdsprojekter, understøttelse af virksomhedernes innovation, konkurrenceevne, vækst, internationalisering samt at løse opgaven med at være en central aktør i det regionale erhvervsfremme- og økosystem.

Tilknyttet følgende regioner

 • Region Hovedstaden

Emner

 • Energi
 • Fødevarer og Landbrug
 • Miljø og klima
 • Sundhed
 • Teknologi, produktion og materialer
 • Transport

Målgrupper

 • Interesseorganisation
 • Offentlig aktør
 • Privat konsulent
 • SMV
 • Stor virksomhed
 • Viden- og forskningsinstitution

Services

 • Information om støttemuligheder

EU-programmer

 • Horizon 2020
 • COSME

EuroCenter      Uddannelses- og Forskningsstyrelsen      Haraldsgade 53      2100 København Ø      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk     Tilgængelighedserklæring