Uddannelses- og Forskningsstyrelsen - Internationale uddannelsesprogrammer
Haraldsgade 53
2100 Copenhagen Ø
Susanne Suhr Andersen / Anne Marie Logue

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen - Internationale uddannelsesprogrammer

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen er ’National Agency’ for Erasmus+ - programmet i Danmark. Vi rådgiver potentielle ansøgere om Erasmus+ og administrerer en del af programaktiviteterne. Vi afholder informationsmøder og skriveseminarer, hvor alle interesserede kan deltage. Hvert år holder vi også en større konference om udbyttet af aktiviteterne i Erasmus+.

Tilknyttet følgende regioner

 • Region Hovedstaden
 • Region Midtjylland
 • Region Nordjylland
 • Region Sjælland
 • Region Syddanmark

Områder

 • EU-samarbejde om uddannelse
 • Formidling og kreative projekter
 • Forskningsaktiviteter
 • Skabelse af udenlandske forbindelser
 • Udvikling og innovation

Emner

 • Energi
 • Fødevarer og Landbrug
 • Informations- og kommunikationsteknologi (IKT)
 • Miljø og klima
 • Samfund, kultur og medier
 • Sundhed
 • Teknologi, produktion og materialer
 • Transport

Målgrupper

 • Interesseorganisation
 • Netværk
 • Offentlig aktør
 • Privat konsulent
 • SMV
 • Stor virksomhed
 • Viden- og forskningsinstitution

Services

 • Ansøgningsvejledning
 • Hjælp til projektadministration
 • Information om støttemuligheder
 • Interessevaretagelse
 • Kurser
 • Partnersøgning
 • Rådgivning om regler og økonomi

EU-programmer

 • Erasmus+

EuroCenter      Uddannelses- og Forskningsstyrelsen      Haraldsgade 53      2100 København Ø      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk     Tilgængelighedserklæring