Københavns Universitet
Nørregade 10
1165 København K
Poul Petersen

Københavns Universitet

KU deltager i en meget bred vifte af projekter under Horizon 2020 inden for stort se alle universitetets forskningsområder og er den største danske modtager af projektmidler fra rammeprogrammet. KU har vidtgående erfaring med alle faser i EU-forskningsprojekter. Forskningsstøtteenheden ved Københavns Universitet støtter egne forskere med at identificere ansøgningsmuligheder, med at udarbejde ansøgninger og at administrere EU-projekter samt yder rådgivning til samarbejdspartnere i alle faser af et projekt.

Tilknyttet følgende regioner

 • Region Hovedstaden

Områder

 • EU-samarbejde om uddannelse
 • Forskningsaktiviteter
 • Udvikling og innovation

Emner

 • Energi
 • Fødevarer og Landbrug
 • Informations- og kommunikationsteknologi (IKT)
 • Miljø og klima
 • Samfund, kultur og medier
 • Sundhed
 • Teknologi, produktion og materialer
 • Transport

Målgrupper

 • Interesseorganisation
 • Offentlig aktør
 • SMV
 • Stor virksomhed
 • Viden- og forskningsinstitution

Services

 • Ansøgningsvejledning
 • Hjælp til projektadministration
 • Information om støttemuligheder
 • Interessevaretagelse
 • Rådgivning om regler og økonomi

EU-programmer

 • Horizon 2020

EuroCenter - Styrelsen for Forskning og Uddannelse      Bredgade 40      1260 København K      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk