EU-DK Support

Om EU-DK Support netværket

EU har række programmer og støtteordninger, som yder tilskud eller finansiering af projekter inden for forskning, innovation, erhvervsudvikling og iværksætteri samt videregående uddannelse. Det kan dog være svært at finde rundt i mulighederne og reglerne. Og du vil sikkert have brug for hjælp til at finde det helt rigtige program og til at komme i gang med at søge. Derfor har vi samlet alle danske offentligt finansierede rådgivere i EU-DK Support netværket.

EU-DK Support er din dør til rette EU-rådgiver.

Al rådgivning og vejledning gennem EU-DK Support er gratis, og vores formål er at understøtte danske ansøgere til EU-programmer inden for forskning, innovation, erhvervsudvikling og iværksætteri samt videregående uddannelse. Samarbejdet på tværs af landsdele og fagområder mellem de mange offentlige rådgivere er med til at sikre, at du får kvalificeret, effektiv og rettidig hjælp og vejledning.

Vores målgruppe er bredt funderet. Vi rådgiver alle ansøgere til de programmer, der er anført nedenfor – uanset om du kommer fra en virksomhed, en forsknings- eller uddannelsesinstitution, en organisation, en kommuner eller noget helt andet. I fællesskab arbejder vi på at du hurtigt finder svar på dine spørgsmål og får viden om de muligheder, der findes i programmerne og i de støtteordninger, netværket kan tilbyde.

EU-DK Support blev etableret i 2013 som et initiativ under regeringens innovationsstrategi fra 2012, ”Danmark – Løsningernes Land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne”. Netværket har igennem årene fået endnu større betydning i takt med, at flere får øjnene op for mulighederne for projektfinansiering gennem EU.

Video om EU-DK Support

 


Hvilke EU-programmer rådgiver EU-DK Support om?


Hvilke rådgiverorganisationer består EU-DK Support af?

Regionskontorer
Erhvervshuse 
Enterprise Europe Network
Universiteter
Professionshøjskoler
Viden- og erhvervsklynger
Andre

 

 

EuroCenter      Uddannelses- og Forskningsstyrelsen      Haraldsgade 53      2100 København Ø      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk     Tilgængelighedserklæring