Find nye EU-projekt-partnere via Enterprise Europe Network

Abstract connections2.jpg

Enterprise Europe Network www.enterprise-europe.dk kan, kvit og frit, hjælpe med at identificere relevante udenlandske små og mellemstore virksomheder (SMV’er) og andre typer partnere til EU-projektkonsortier.

De danske Enterprise Europe Network-partnere hjælper danske projektkoordinatorer og/eller arbejdspakkeledere med partnersøgning, ved at bruge nære udenlandske netværkskontakter, der bl.a. arbejder indgående med SMV’er og deres ”EU-projektparathed” i deres respektive lande. Netværkskontakten foregår via intranet eller på anden måde på de indre linjer. Der er ingen krav om, at en partnersøgning skal findes via eller offentliggøres i netværkets åbne database med partnersøgninger.

På samme måde kan de danske Enterprise Europe Network-partnere også hjælpe danske aktører med at søge udenlandske projektkonsortier.

Nogle europæiske EU-projektkoordinatorer eller EU-projektidéhavere bruger databasen til at søge partnere ved hjælp af egne opslag dér. Find aktuelle EU-projektpartnersøgninger. Vælg "EU-project" og indsæt ét eller flere engelske fag- eller programord i fritekstfeltet og tryk på søgeikonet i feltet på websiden https://www.eenmatch.eu

For interessetilkendegivelser til aktører bag partnersøgningerne og spørgsmål
Kontakt: Anders Skeem, Enterprise Europe Network Danmark – as@foodbiocluster.dk – 40309637.

logo_EN copy_x.jpg

logo_ce-en-quadri.jpg

 

 

EuroCenter      Uddannelses- og Forskningsstyrelsen      Haraldsgade 53      2100 København Ø      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk     Tilgængelighedserklæring