Om EU-DK Support

Hvad laver EU-DK Support?

EU finansierer en række programmer og støtteordninger, hvor du kan søge om tilskud til dit projekt inden for forskning, innovation, kultur og erhvervsudvikling. Dog kan det være svært at gennemskue, hvem der kan hjælpe dig på rette vej, og hvordan du kommer i gang med at søge. Derfor har vi samlet alle danske, offentlige rådgivere i ét netværk – EU-DK Support. 

EU-DK Supports rådgivning er gratis, og vores formål er at understøtte Danmarks deltagelse i EU-programmer inden for forskning, innovation, kultur og erhvervsudvikling. Samarbejdet på tværs af landsdele og fagområder mellem de mange offentlige rådgivere skal således sikre, at du får velkvalificeret, effektiv og rettidig hjælp og vejledning.  

Vores målgruppe er bredt funderet; vi rådgiver alt fra viden- og forskningsinstitutioner, små og store virksomheder til offentlige aktører og interesseorganisationer. I fællesskab arbejder vi på at give dig et overblik over EU’s programmer og støtteordninger og derigennem skabe incitament til at udnytte mulighederne for EU-finansiering.

EU-DK Support blev etableret i 2013 som et initiativ under regeringens innovationsstrategi fra 2012, ”Danmark – Løsningernes Land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne”.

Video om EU-DK Support

 

Hvilke EU-programmer rådgiver EU-DK Support om?

Overblik over støttemuligheder

De regionale EU-kontorer og Enterprise Europe Network har lavet en lille håndbog til arbejdet med EU-finansiering. Den er nyttig for dig som vil have et hurtigt overblik overs støttemulighederne og have svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål.

A little book.JPG
Klik på billedet for at åbne bogen i et nyt vindue.

Hvilke rådgiverorganisationer består EU-DK Support af?

Regionskontorer
Erhvervshuse 
Enterprise Europe Network
Universiteter
Professionshøjskoler
Andre

 

EuroCenter      Uddannelses- og Forskningsstyrelsen      Haraldsgade 53      2100 København Ø      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk     Tilgængelighedserklæring