Central Denmark EU Office
Avenue de Tervueren 37
1040 Bruxelles

Central Denmark EU Office

Central Denmark EU Office sikrer borgere, virksomheder og institutioner i Midtjylland størst muligt udbytte af det europæiske samarbejde. Det er vores mål at formidle information, skabe netværk og partnerskaber, bidrage til internationalisering og kompetenceudvikling samt at medvirke til at skabe de bedste rammebetingelser for øget vækst og konkurrencedygtighed i regionen. Med i vores ejerkreds er de 19 midtjyske kommuner, Region Midtjylland, Aarhus Universitet samt VIA University College.

Tilknyttet følgende regioner

 • Region Midtjylland

Områder

 • EU-samarbejde om uddannelse
 • Formidling og kreative projekter
 • Forsknings- og udviklingsprojekter
 • Skabelse af udenlandske forbindelser
 • Innovation
 • Best practice projekter
 • Strategisk integrerede projekter (målrettet myndigheder)

Emner

 • Energi
 • Bioøkonomi, fødevarer og landbrug
 • Digitalisering, Big Data og computerteknologi
 • Miljø og klima
 • Samfund, kultur og medier
 • Sundhed
 • Teknologi, produktion og materialer
 • Rumfart
 • Pædagogik
 • Uddannelsesforskning
 • Didaktik

Målgrupper

 • Interesseorganisation
 • Netværk
 • Offentlig aktør
 • SMV
 • Viden- og forskningsinstitution
 • Klynge

Services

 • Hjælp til ansøgning
 • Hjælp til projektadministration
 • Idé- og projektudvikling
 • Information om risikovillig kapital
 • Information om støttemuligheder
 • Interessevaretagelse
 • Kurser
 • Partnersøgning
 • Vejledning om regler og økonomi

EU-programmer

 • Interreg
 • Horizon Europe
 • Erasmus+
 • Creative Europe
 • LIFE
 • Digital Europe
 • Connecting Europe Facility (CEF)

EuroCenter      Uddannelses- og Forskningsstyrelsen      Haraldsgade 53      2100 København Ø      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk     Tilgængelighedserklæring