Food & Bio Cluster Denmark
Agro Food Park 13
8200 Aarhus N

Food & Bio Cluster Denmark

Food & Bio Cluster Denmark er Danmarks landsdækkende klynge inden for fødevarer og bioressourcer. Er skabt for at styrke den videnbaserede innovation og vidensamarbejdet på tværs af hele værdikæden - i Danmark og internationalt. Klyngen er den direkte indgang for danske og internationale virksomheder og videninstitutioner til netværk, forretningsudvikling, innovation og finansiering. Klyngen har indgående erfaring med og kan trække på nationale og internationale ressourcer for at realisere nye, innovative idéer. Food & Bio Cluster Denmark er partner i Enterprise Europe Network.

Tilknyttet følgende regioner

 • Region Hovedstaden
 • Region Midtjylland
 • Region Nordjylland
 • Region Sjælland
 • Region Syddanmark

Områder

 • Forsknings- og udviklingsprojekter
 • Skabelse af udenlandske forbindelser
 • Innovation
 • Best practice projekter

Emner

 • Bioøkonomi, fødevarer og landbrug

Målgrupper

 • Interesseorganisation
 • Netværk
 • Offentlig aktør
 • Privat konsulent
 • SMV
 • Stor virksomhed
 • Viden- og forskningsinstitution
 • Klynge

Services

 • Hjælp til ansøgning
 • Hjælp til projektadministration
 • Idé- og projektudvikling
 • Information om risikovillig kapital
 • Information om støttemuligheder
 • Partnersøgning

EU-programmer

 • Interreg
 • Horizon Europe
 • COSME

EuroCenter      Uddannelses- og Forskningsstyrelsen      Haraldsgade 53      2100 København Ø      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk     Tilgængelighedserklæring